Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Lähipalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on Ikäkoti-hankkeessa kehitetty gerontologista sosiaalityötä.

Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Aihealueet
Päivystys
Kotihoito
Pitkäaikaissairaat
Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PÄTIJÄ-hanke toteutettiin vuosien 2017-2020 välisenä aikana.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjanmaa
Aihealueet
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elämänlaatu
Liikunta
Ravitsemus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjanmaalla pilotoitiin ikäihmisten elintapaohjausta, jossa tavoitteena oli tunnistaa muistisairauksien tai muiden kansansairauksien riskissä olevat henkilöt.

Paikkakunta tai maakunta
Vantaa
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen digitukipilotti terveysaseman asiakkaille.

Paikkakunta tai maakunta
Lappi
Aihealueet
Ikääntyminen
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotiin annettavien teknologisten ratkaisuiden nykytilan kartoitus. Hyväksi havaitun olemassa olevan teknologian laajentaminen. Uuden teknologian käyttöönoton kartoittaminen.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Ikääntyminen
Matalan kynnyksen palvelu
Mielenterveys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen neuvontaa, ohjausta ja keskustelua mielialan laskuun ja lievään masennukseen Seniorineuvolassa.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Ryhmätoiminta
Sosiaalinen kuntoutus
Mielenterveys
Kokemusasiantuntijuus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteellinen ja hoidollinen mielen hyvinvointia lisäävä ja kotona selviämistä tukeva ryhmä, joka korvaa yksilötapaamiset mielenterveyspalveluissa.

Paikkakunta tai maakunta
Keski-Suomi
Aihealueet
Ikääntyminen
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Juttupenkki-toiminta ikääntyneille, jossa ohjaajina ovat kokemusasiantuntija ja ammattilainen.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Savo
Savonlinna
Aihealueet
Etäpalvelu
Kotihoito
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etähoiva on kotihoidon asiakkaiden palvelu, jossa asiakkaalle lainataan tablet-tietokone internetyhteydellä ja videopuhelusovelluksella varustettuna.

Paikkakunta tai maakunta
Satakunta
Aihealueet
Monialaisuus
Vaikuttavuus
Kustannusvaikuttavuus
Asiakaslähtöisyys
Avosairaanhoito
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa asiakas saa monialaista palvelua ja hoitoa, jossa asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus ja henkilöstötyytyväisyys paranevat.