Kaikukortti vaikuttaa - tietoa kulttuurihyvinvoinnista hyötykäyttöön

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa (1/2022-10/2024) kehitetään Kaikukortin ja Kaikukannan käyttöä sote/hyte-puolen tiedolla johtamisen tukena, Kaikukortti-asiakkaiden osallisuuden mittaamista sekä toimijuuden lisäämistä. Lisäksi kehitetään fyysisen Kaikukortin rinnalle mobiili-Kaikukortti.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.
Ylläpitäjä
Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.
Ylläpitäjä
Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.
Ylläpitäjä