Kaikukortti vaikuttaa - tietoa kulttuurihyvinvoinnista hyötykäyttöön

Hankkeessa (1/2022-10/2024) kehitetään Kaikukortin ja Kaikukannan käyttöä sote/hyte-puolen tiedolla johtamisen tukena, Kaikukortti-asiakkaiden osallisuuden mittaamista sekä toimijuuden lisäämistä. Lisäksi kehitetään fyysisen Kaikukortin rinnalle mobiili-Kaikukortti.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Tapahtumia

Hankkeen ensimmäinen tapahtuma on Kaikukortti hyvinvointialueilla -aamukahvit maaliskuussa 2022. Kutsu on lähtenyt valtakunnallisen Kaikukortti-verkoston vastuuhenkilöille ja joillekin sidosryhmille. Ota yhtyeyttä!

Yhteystiedot

Kaikukortti-tiimi, joka työskentelee osa-aikaisesti hankkeessa: 

Mira Haataja
erityisasiantuntija, kehittäminen ja taloushallinta
mira.haataja@cultureforall.fi
puh. 040 213 6339

Seppo Mallenius
erityisasiantuntija, ICT ja kehittäminen
seppo.mallenius@cultureforall.fi
puh. 040 554 4321

Marjo Oja-Kaukola
erityisasiantuntija, viestintä ja kehittäminen
marjo.oja-kaukola@cultureforall.fi
puh. 040 541 9244