Kaksi kysymystä rahapelaamisesta (2K) -puheeksiottomalli

Mitä rahapelejä pelaat? Kuinka usein pelaat? Kaksi kysymystä, jotka kertovat paljon rahapelaamisesta. Niiden avulla voi arvioida pelaamista, pelitapoja ja sitä, sisältääkö pelaaminen riskejä.

Toimintaympäristö **

Kaksi kysymystä rahapelaamisesta -puheeksiottomallin avulla rahapelaaminen on helppo ottaa asiakkaan kanssa puheeksi. Malli auttaa hahmottamaan asiakkaan rahapelaamisen tason ja selvittämään onko pelikäyttäytymisessä riskejä.

Riskipelaamisen tunnistamisella ja siihen puuttumalla voidaan ehkäistä rahapeliongelman synty.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Puheeksiotto on tärkeää, koska pelaaja itse ei usein itse nosta asiaa esille. Erityisesti tulisi huomioida riskiryhmät kuten mielenterveysongelmista kärsivät, runsaasti alkoholia käyttävät ja talousvaikeuksissa tai vaikeassa elämäntilanteessa olevat henkilöt.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kaikki ongelmapelaajat ovat joskus olleet riskipelaajia.

Tunnistamalla riskitasolla pelaaminen ja antamalla siitä palaute voidaan ehkäistä ongelman synty. Kahden kysymyksen -malli on neutraali väline rahapelaamisesta keskusteluun. Se on myös helppo ottaa osaksi päivittäistä työrutiinia.

Toteutussuunnitelma

1. MITÄ RAHAPELEJÄ OLET PELANNUT VIIMEISEN 12 KUUKAUDEN AIKANA?

Ensimmäisenä asiakkaalta kysytään mitä rahapelejä hän on pelannut edellisen vuoden aikana. Rahapelit on luokiteltu enemmän ja vähemmän haitallisiin peleihin.

2. MITEN USEIN PELAAT RAHAPELEJÄ?

Seuraavaksi asiakkaalta kysytään kuinka usein hän pelaa rahapelejä. Tällä kysymyksellä on enemmän painoarvoa kuin ensimmäisellä.

3. PELIKÄYTTÄYTYMISEN VERTAAMINEN MUIDEN SUOMALAISTEN RAHAPELAAMISEEN

Asiakkaan vastausten perusteella hänen pelikäyttäytymistään verrataan muiden suomalaisten rahapelikäyttäytymiseen. Tämä selkeyttää asiakkaalle hänen oman pelaamisensa tason ja laittaa miettimään onko pelikäyttäytymisessä mahdollisesti riskejä.

4. LOPUKSI

Jos asiakas ei ole vielä valmis puhumaan omasta rahapelaamisestaan, voi hänelle antaa Arvio pelitapojasi -kortin, jossa on samat asiat kuin 2K-puheeksiottolomakkeellakin. Asiakas voi mennä kotiin, pohtia pelaamistaan, jonka jälkeen voi herätä ajatus ja halu oman pelikäyttäytymisen muuttamisesta. Asiakas saa omassa rauhassa pohtia pelaamistaan ja kortin antama tieto auttaa pohtimaan omaa pelaamista.

Liitteet
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Suomessa rahapelaajista joka kuudes pelaa riskirajoilla, tämä tarkoittaa yli puolta miljoonaa suomalaista. Rahapelaamisesta puhuminen voi kuitenkin olla vaikeaa ja riskipelaamisen tunnistaminen haasteellista.

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöille kehitetyn Kahden kysymyksen -mallin avulla rahapelaaminen on helppo ottaa puheeksi ja tunnistaa riskipelaaminen ennen kuin pelaaminen muuttuu ongelmalliseksi.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Rahapelaaminen puheeksi - tukimateriaali

Kaksi  kysymystä rahapelaamisesta -puheeksiottomalli on sisällytetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Peliklinikan ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteistyössä ammattilaisille laatimaan Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineistoon, joka käsittelee rahapeliteemaa puheeksiotosta lyhytneuvontaan.

EHYTin verkkosivuilta Työkalut & Materiaalit -osiosta löydät tilattavaa ja tulostettavaa materiaalia 2K- malliin sekä muuta tuki- ja tietomateriaalia rahapelihaittojen ehkäisyyn.  

Liitteet
Idean konkretisointi ja visualisointi

Ota avuksesi ohjevideo

Linkistä löydät "Rahapelaaminen puheeksi - videot suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Rahapelaaminen puheeksi -koulutusvideo (15 min): tulossa kesällä 2020

 

Liitteet
Rahapelaaminen puheeksi- ohjevideo FIN
How to talk about gambling” video ENG
Ta upp skadeverkningar av penningspel SVE (text)
Idean testaus asiakkaalla

Kahden kysymyksen (2K) pikkuvihko ja nettitesti asiakkaille. 

Kysymysten avulla asiakas voi arvioida pelaamistaan ja pelitapojaan. Vastaukset auttavat ymmärtämään sisältyykö pelaamiseen riskejä.

R­­iskitasoksi kutsutaan sellaista runsasta pelaamista, joka saattaa haitata pelaajan ihmissuhteita, taloutta­ tai terveyttä. Rahapelihaitat syntyvät hitaasti, kun runsas pelaaminen jatkuu. Kaikista riskipelaajista ei tule ongelmapelaajia, mutta kaikki ongelmapelaajat ovat pelanneet riskitasolla.

Mitä useammin pelaat, sitä todennäköisemmin pelaamisesta aiheutuu haittoja. Pelien haitallisuuteen vaikuttavat myös pelin nopeus ja panoksen suuruus sekä ajan- ja rahankäyttö.

 

Liitteet
Verkkosivun osoite
Pikkuesitteitä voit tilata EHYTin verkkosivujen Työkalut & Materiaalit -osiosta
http://www.ehyt.fi