Kansalaispalvelumalli virastojen ja asiakkaiden palvelukontaktien sujuvoittamiseen

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaisneuvojien ja kokemusasiantuntijoiden tarjoama palvelumalli virastojen asiakkaiden neuvontaan, opastukseen sekä esimerkiksi verkkoasioinnin tukeen. Erityisesti erityisryhmille ja vaikeissa elämäntilanteissa oleville, ja tukea itsenäiseen asiointiin tarvitseville.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry
Ylläpitäjä