Kansalaispalvelumalli virastojen ja asiakkaiden palvelukontaktien sujuvoittamiseen

Vertaisneuvojien ja kokemusasiantuntijoiden tarjoama palvelumalli virastojen asiakkaiden neuvontaan, opastukseen sekä esimerkiksi verkkoasioinnin tukeen. Erityisesti erityisryhmille ja vaikeissa elämäntilanteissa oleville, ja tukea itsenäiseen asiointiin tarvitseville.