Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteina on vahvistaa asiakasosallisuutta ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla kokemusasiantuntijatoiminnan avulla. Työskentelyssä keskeisiä elementtejä ovat yhteiskehittäminen ja kumppanuus.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Vantaan A-Kilta ry
Ylläpitäjä
Helsingin kaupunki
Kehittäjä