Toimintamallin tavoitteina on vahvistaa asiakasosallisuutta ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla kokemusasiantuntijatoiminnan avulla. Työskentelyssä keskeisiä elementtejä ovat yhteiskehittäminen ja kumppanuus.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
KAP Vantaa - Kokemusasiantuntijapankki
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteina on vahvistaa asiakasosallisuutta ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla kokemusasiantuntijatoiminnan avulla. Työskentelyssä keskeisiä elementtejä ovat yhteiskehittäminen ja kumppanuus.

Toteutuspaikka
Vantaan A-kilta ry ja Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Raisa Saraniemi

Luotu

03.06.2020

Viimeksi muokattu

01.10.2021
Toimintaympäristö **

Suomalainen sosiaalipolitiikka on murroksessa, sillä väestö vanhenee ja työikäisten ihmisten määrä vähenee. Osatyökykyisten ihmisten mahdollisuudet osallistua työelämään ovat edelleen suhteellisen heikot, sillä etuuksien ja osa-aikatyöstä saatavan palkan yhteensovittaminen on haastavaa. Toisaalta sosiaali- ja terveyspalvelut kaipaavat uusia innovaatioita, jotta asiakkaiden tarpeisiin voitaisiin vastata ja jotta työntekijät voisivat paremmin huolehtia työhyvinvoinnistaan.

Kokemusasiantuntijatoiminta tarjoaa merkittävän vaihtoehdon sekä osatyökykyisten työllistymiselle ja työllisyysasteen nostamiselle että uusien sote-palveluiden kehittämiselle. Asiakasosallisuuden ja yhteiskehittämisen avulla voidaan entistä monipuolisemmin vastata sote-kentän haasteisiin ja turvata asiakkaiden ihmisoikeuksien toteutuminen laadukkaasti toteutetuissa, moniammatillisissa palveluissa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeen ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat henkilöt, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja/tai päihdeongelmasta, somaattisesta sairaudesta tai muista elämän kriiseistä. Heillä on kokemusta sote-palveluista ja niiden käyttämisestä. He voivat olla itse toipuneita, kuntoutuvia tai heidän läheisiään. Kohderyhmä rajautuu niihin henkilöihin, jotka on valittu hankkeen järjestämään koulutuskokonaisuuteen, suorittavat koulutuksen sekä kiinnittyvät KAP Vantaa -kokemusasiantuntijapankin toimintaan. Ensisijaista kohderyhmää ovat myös ne henkilöt, jotka ovat aiemmin suorittaneet vastaavan kokemusasiantuntijakoulutuksen toisessa organisaatiossa. Heistä valitaan 20 henkilöä, jotka kiinnittyvät kokemusasiantuntijapankkiin.

Toissijaisia kohderyhmiä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ammattilaiset, hankkeen kumppanit sekä ne sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoiden asiakkaat, jotka ovat hankkeen kautta yhteydessä hankkeen kokemusasiantuntijoihin. 

Asiakasymmärrystä kartoitetaan aktiivisesti keräämällä tietoa sidosryhmiltä. Asiakasosallisuus ja yhteiskehittäminen ovat hankkeen kantavia voimia, joten esimerkiksi erilaisia työpajoja toteutetaan säännöllisesti. 

Kansikuva
Hankelogo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä