Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasohjausyksikössä otetaan vastaan yhteydenotot ja ilmoitukset, annetaan neuvontaa ja ohjausta, sekä vastataan sosiaalipäivystyksen, palvelutarpeen arvioinnin, kriisityön ja aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoidontarpeen arvioinnista.  

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Keski-Uudenmaan sote (Keusote)
Ylläpitäjä
Keski-Uudenmaan sote (Keusote)
Ylläpitäjä
Keski-Uudenmaan sote (Keusote)
Ylläpitäjä