Asiakasohjausyksikössä otetaan vastaan yhteydenotot ja ilmoitukset, annetaan neuvontaa ja ohjausta, sekä vastataan sosiaalipäivystyksen, palvelutarpeen arvioinnin, kriisityön ja aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoidontarpeen arvioinnista.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Keskitetty asiakasohjausyksikkö, Keusote
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasohjausyksikössä otetaan vastaan yhteydenotot ja ilmoitukset, annetaan neuvontaa ja ohjausta, sekä vastataan sosiaalipäivystyksen, palvelutarpeen arvioinnin, kriisityön ja aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoidontarpeen arvioinnista.  

Toteutuspaikka
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

10.10.2022

Viimeksi muokattu

13.01.2024
Ratkaisun perusidea **

 Sosiaalipalveluihin ja aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluihin hakeutuminen sekä asiakkaaksi tuloprosessi on yhdenmukaistettu. Neuvonnan ja varhaisen vaiheen palveluita on vahvistettu. Neuvonnassa asiakkaita ohjataan eri toimijoiden tuottamien palveluihin, kuten kunnat, seurakunnat ja 3. sektori.  Palvelutarpeen arviointi on keskitetty ja erotettu palveluiden tuottamisesta. Sosiaali- ja kriisipäivystys on osa asiakasohjausyksikköä.    

Toimintaympäristö **

Sote-uudistus, hyvinvointialueet, palvelurakenteen keventäminen, kestävä kehitys, sosiaalihuoltolaki, palvelutarpeen kasvu, 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä oli koko Keusoten alueen asukkaat. Asukkaat osallistuivat kehittämiseen vuoden 2019-2023 aikana erilaisien työpajojen ja kyselyjen kautta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin kehittämiseen osallistuivat palvelualueiden edustajat. Lisäksi alueen asukkaat osallistuivat kehittämiseen. Sen hetkisestä toiminnasta erotettiin asiakasohjausyksikköön määritellyt tehtävät ja henkilöstöresurssi.  Ennen toimintamallin käyttöönottoa henkilöstöäosallistui kehittämiseen ja heille viestittiin kehittämisen aikana säännöllisesti. Muutoksessa henkilöstö koulutettiin tehtävää. Toimintamallin jälkeen toimintaa tarkasteltiin tiedolla johtamisen keinoin. Prosesseja vakioitiin ja palveluketjuja sujuvoitettiin. Jatkuvan kehittämisen syklin  mukaisesti toimintaa kehitettiin koko hankekauden ajan. Asiakasohjauksen vaikutuksia pilotoitiin ja vahvistettiin eri toimenpitein. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin pohjalta käynnistettiin asiakasohjausyksikkö vuoden 2021 alussa. Sosiaalihuollon neuvonta ja ohjauspalvelut laajentuivat sekä painopistetta siirrettiin kevyempii palveluihin. Palvelut ovat saavutettummat ja sosiaalihuollon palveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaaksi tuloprosessi on yhteinäistynyt. Vaikuttavuutta on saatu siinä, että asiakkaan asiaa on voitu jo ratkaista asiakkaan palvelupolun varaisessa vaiheessa.

Sosiaalipäivystyksellistä toimintaa on sujuvoitettu ja esityistilanteisiin varautumista vahvistettu.  

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen tavoitteista on tärkeää jo varhaisessa vaiheessa. Asiakkaan näkökulman tuominen keskiöön on tärkeää.  

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis