Propellipäät kokosivat yhdessä Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen LOVME-hankkeen kanssa koolle kokemusasiantuntijoita, joiden kanssa kehittettiin palvelumuotoiluvalmennuksen konseptia kokemusasiantuntijoille. 

Toimintaympäristö **

Mielenterveys on jokaista ihmistä koskettava asia, jonka tulevaisuus ei näytä valoisalta. Arvioiden mukaan mielenterveyden häiriöiden kustannukset ovat Suomessa 11 miljardia euroa vuodessa. Ongelma koskettaa jollain tasolla kaikkia Suomessa asuvia, sillä joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä. Mieli ry:n keräämien tietojen mukaan 2000-luvulla mielenterveyspalveluihin on panostettu vähemmän kuin muuhun terveydenhuoltoon. Mielenterveyden riskitekijät kasautuvat.

 

Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Sosiaali- ja terveysalalla kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä kokemusperäisen tiedon kantajina on jo melko yleistä. Kokemusasiantuntijuuteen liittyy usein erilaista kouluttautumista. Koulutusten kehittäminen yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa ei ole kuitenkaan vielä systemaattista. Lähdimme kehittämään kokemusasiantuntijoille suunnattua palvelumuotoilukoulutusta heidän kanssaan, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin heidän tarpeisiinsa.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kokemusasiantuntijat tarvitsevat lisää käytännön työkaluja oman kokemusperäisen tietonsa viemiseksi mahdollisimman hyvin palveluiden kehittämistyöhön. Palvelumuotoilu on yksi osaaminen, joka auttaa saamaan ahaa-elämyksistä siitä, mitä käytännön välineitä voi käyttää kokemusasiantuntijan työssä.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kokeilimme Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen LOV ME-hankkeen kanssa kokemusasiantuntijoiden palvelumuotoilukoulutusta vuoden ajan. Koulutuksen mallin tuottamiseksi keräsimme kokoon yhteiskehittämispajan, johon osallistui koulutuksen käyneitä kokemusasiantuntijoita. Työpaja toimi samalla mallina sille, miten ottaa kokemusperäistä tietoa käyttöön erilaisten koulutusten kehittämisessä. Työpajoissa pohdittiin sekä sitä, mikä tekee koulutuksista huonoja ja mikä tekee niistä hyviä ja tuotettiin elementtejä, joiden avulla kokemusasiantuntijoiden palvelumuotoilukoulutusta saatiin eteenpäin kehitettyä. Koulutuskehittämispajat suunnitteli ja fasilitoi Propellipäiden Muutosmuotoilupäällikkö Milla Mäkinen. Pajojen visualisoinnit toteutti visuaalinen fasilitaattori Pauliina Helle.

Liitteet
Kuva
Kuvassa käydään läpi työpajassa rakennetun painajaismaisen koulutuksen pienoismallia.
Kuvassa käydään läpi työpajassa rakennetun painajaismaisen koulutuksen pienoismallia. Pienoismalli auttaa avaamaan asioita, joita yhdessäkään koulutuksessa ei tulisi olla läsnä.
Kuva
Kuvassa näkyy painajaismaisen koulutuksen elementit visuaalisen fasilitaattorin, Pauliina Helteen, kuvittamina.
Työpajassa oli mukana visuaalinen fasilitaattori Pauliina Helle, joka valmisti työpajatuotoksista niitä havainnollistavat piirrokset. Kuvassa näkyy painajaismaisen koulutuksen elementit visuaalisen fasilitaattorin kuvittamina.
Kuva
Kuvassa näkyy työpajassa rakennettu maailman parhaan koulutuksen pienoismalli.
Kuvassa näkyy työpajassa rakennettu maailman parhaan koulutuksen pienoismalli. Pienoismalli auttaa avaamaan asioita, joita hyvässä koulutuksessa tulisi olla läsnä.
Kuva
Kuvassa näkyy hyvän koulutuksen elementit visuaalisen fasilitaattorin kuvittamina.
Työpajassa oli mukana visuaalinen fasilitaattori Pauliina Helle, joka valmisti työpajatuotoksista niitä havainnollistavat piirrokset. Kuvassa näkyy hyvän koulutuksen elementit visuaalisen fasilitaattorin kuvittamina.
Tavoiteltu muutos

Kun kokemusperäinen tieto saadaan mahdollisimman laajalle käyttöön erilaisten palveluiden ja palveluratkaisujen kehittämiseen, saadaan myös palveluita vastaamaan entistä paremmin mielenterveystoipujien tarpeita. Myös kokemusasiantuntijoiden kouluttaminen on osa tätä kokonaisuutta ja sitä yhdessä kehittämällä myös sitä voidaan muotoilla siten, että se palvelee kokemusperäisen tiedon mahdollisimman hyvää käyttöönottoa.

Ratkaisun perusidea **

Kun kokemusasiantuntijat saavat keskeisen roolin koulutustensa kehittämisessä, pystytään niistä myös muotoilemaan sellaisia, että ne palvelevat parhaiten juuri heitä. Samaa toimintamallin ajatusta voi soveltaa mihin tahansa koulutuksen kehittämiseen. Toimintamallin perusajatus on se, että ne ihmiset, joita varten koulutusta luodaan, ovat keskeisessä osassa myös sen kehittämisessä. Oheisen ohjeen avulla voit vetää oman yhteiskehittämispajan, jossa kehitetään koulusta.

Liitteet
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ota Ajatusten avaajan muistilista mielen hyvinvointia edistävän työpajan elementeistä käyttöön tätä työpajaa vetäessäsi!

Liitteet
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Työpajojen pohjalta luotiin Palvelumuotoilun Ajatusten Avaaja, joka on tarkoitettu nimenomaan kokemusasiantuntijoille palvelumuotoilemisen tueksi.

Itse koulutuskonseptin työstämisestä kokemusasiantuntijat kommentoivat itse näin: 

"Todella onnnellinen olo, että sain olla mukana. Palvelumuotoilu on tärkeää ja hyödyllistä. Katit ovat tärkeitä ja hyödyllisiä. Hyvä kombo."

"Ensimmäinen päivä oli hyvin inspiroiva, kun tehtiin yhdessä niitä malleja → mukavalla tavvalla tuli esiin paljon asioita. Hyvä ilmapiiri. Mahtava, lämpöinen ja sumulla osaavan luotettava Vetäjä. Pienessä ryhmässä työskentely auttoi kehittämään yhdessä ajattelua."

"Kiitos aivan mielettömästä kahdesta päivästä! Mietteitäni koulutuksesta: 1) Inspiroiva työtila – hyvä kun oli 2 pv 2) Millan ammattitaito on mieletön 3) Ajatuksia antavat päivät, jää odottamaan jatkoa 4) Tällaista kuntoutusta tarvitaan vielä kerran."

"+ Toimivat, hyvät työtavat, + ihana Milla-kouluttaja, + hienot tiivistelmät piirrustuksissa to, + hyvä henki / ilmapiiri, + hyvä tarjoilija, + ihana tila"

"Kiitos! Milla mukava Milla makea . Hienoa, luovaa ja mieleenpainuvaa."