Kokemusasiantuntijatyön tehtävänkuvat ehkäisevässä asunnottomuustyössä

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemusasiantuntijoiden tehtävänkuvat on suunniteltu toimintaympäristöihin, joissa toteutetaan asunnottomuuden ehkäisyn ja vähentämisen työtä. Ne havainnollistavat, miten kokemusasiantuntijatyötä hyödynnetään sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä