Käyttäjän Sokra.koordinaatio profiilikuva.
Etunimi
Sokra
Sukunimi
koordinaatio
Organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Esittelyteksti
Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran päätoteuttaja on THL ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tuemme Euroopan sosiaalirahaston TL 5 -hankkeita.

Toimintamallit, joissa mukana

Aistien tila -toimintamallin kuvituskuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Yhdenvertaisuus
Yhteistyö
Yhteisöllisyys

Ajankäytön riittävyys osallisuustyössä rakentaa luottamusta -kansikuva.
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Vertaistuki
Päihteet ja riippuvuudet

Ammattilainen digipalvelujen asiakkaana -verkkovalmennus. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Etäpalvelu
Palvelumuotoilu

Asiakasosallisuusryhmät vammaispalvelujen yhteiskehittämisessä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Vammaispalvelut
Yhteiskehittäminen
Osallisuus

Asiakastyön menetelmäkorteilla osallisuutta kuuluu kokonaisuuteen Osallisuuden palaset. Rahoittajana Euroopan sosiaalirahasto.
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Asiakastyö
Menetelmä
Palvelumuotoilu
Yhteiskehittäminen

Asuinalueen yhteiskehittäminen siltaustoiminnan avulla -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Yhteisöllisyys
Asukas
Työllistyminen
Kansalaistoiminta

Avoin olohuone ilman vaatimusta päihteettömyydestä
Toimintamalli
Osallisuus
Demokratia
Matalan kynnyksen palvelu
Yhdenvertaisuus
Yhteisöllisyys

Digiohjauksella nuori palveluihin, toimintamalli kuuluu Osallisuuden palaset -kokonaisuuteen.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Henkilökohtainen apu
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Palvelutarve
Osallisuus

Digivuorovaikutus osallisuuden tukena asiakastyössä. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Etäpalvelu
Palvelumuotoilu

Elävä Portfolio - oman osaamisen tunnistamisen prosessi -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Menetelmä
Asiakaslähtöisyys

Etäkohtaamisilla yhteisöllisyyttä kyliin. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Osallisuus
Haja-asutusalue
Maaseutu
Yhteisöllisyys

Etätyöpaja - elämyksiä ja mielekästä tekemistä yhdessä. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Digitaaliset palvelut
Ryhmätoiminta
Yhteisöllisyys

Sokran arvio toimintamallista: Hyvinvointia kioskista – avoin hyvinvoinnin arviointi-, ohjaus- ja tukipalvelu
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaalipalvelut
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kansalaistoiminta
Seurakuntatyö
Yhteisöllisyys

Höntsäpesistä yhteisöllisesti ja yhdenvertaisesti. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Yhteisöllisyys
Liikunta

Kiertävä kokous vaikuttamiskeinona terveydenhuollossa -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Päihteet ja riippuvuudet

Kohtaamispaikka lapsiperheille ja ikäihmisille
Toimintamalli
Vertaistuki
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Monikulttuurisuus

Kohtaamispaikka päihderiippuvuudesta toipuville -toimintamallin kansikuva
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Verkostot
Päihteet ja riippuvuudet
Osallisuus

Kokemuksia välittäen – kokemustoimijoiden työtehtävien välitystoiminta-toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus
Mielenterveys
Asiakasosallisuus

Kokemusasiantuntija sairaanhoidon potilastyössä -toimintamalli on "osallisuuden palanen", joilla voidaan lisätä erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Päihteet ja riippuvuudet
Osallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Terveyspalvelut

Kokemusasiantuntija sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottotyössä. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Päihteet ja riippuvuudet
Osallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Terveyspalvelut

Kokemusasiantuntija tuo työttömien äänen kuuluviin on muun muassa ESR-rahoituksella kehitetty osallisuuden palanen.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Työttömyys
Työllisyys
Viestintä

Kokemusasiantuntijaraati-toimintamalli kuuluu kokonaisuuteen Osallisuuden palaset.
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Mielenterveyspalvelut
Prosessien kehittäminen

Kokemusasiantuntijatyön tehtävänkuvat ehkäisevässä asunnottomuustyössä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Päihteet ja riippuvuudet
Osallisuus
Asukas
Sosiaalipalvelut

Kokemusosaajien ja ammattilaisten työnohjaus -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Osallisuus
Kokemustieto

Kokemustoimijat vaikuttajina -ryhmä toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakas- ja palveluohjaus

Komppaa-pelit tukevat oppimisvaikeuksien tuomissa haasteissa. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Elinikäinen oppiminen
Osallisuus
Psykososiaalinen tuki
Yhteiskehittäminen

Komppaa-ryhmätoiminnasta keinoja oppimisvaikeuksien kompensoimiseen. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Elinikäinen oppiminen
Osallisuus
Psykososiaalinen tuki
Yhteiskehittäminen
Ryhmätoiminta

Koppia asiakkaasta -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Toimintakyky
Moniammatillisuus
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta
Sosiaalinen kuntoutus

Korttelikeittiö – kaikille avoin tila -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Yhteiskehittäminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Osallisuus

Kototori tukee kotoutujaa monialaisesti ja yhteisöllisesti. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Kotoutuminen
Osallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Monikulttuurisuus
Sosiaalipalvelut

Osallisuuden palaset: Kotoutumisopas tukee ammattilaisen työtä
Toimintamalli
Kotoutuminen
Perhepalvelut
Monikulttuurisuus
Asiakastyö
Maahanmuutto

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma edistää hyvinvointia ja osallisuutta. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Hallinto
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Hyvinvointi
Kulttuuri
Palvelurakenne

Kulttuuriluotsitoiminta – vapaaehtoinen tukena kulttuuriosallistumisessa -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kulttuuripalvelut
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kulttuuri

Kumina – työhön ja koulutukseen valmentava kuntouttava työtoiminta -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Työllistyminen
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta

Kummin kanssa työelämään -toimintamalli.
Toimintamalli
Maahanmuutto
Työllistyminen
Kotoutuminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Osallisuus

Kumppanuusilta kokoaa yhteen julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kokemustiedon paikalliset toimijat -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Verkostot
Kumppanuus
Prosessien kehittäminen
Osallisuus

Lastensuojelun kokemuskumppanin tarina
Toimintamalli
Kohtaaminen
Kokemustieto
Lastensuojelu
Perhepalvelut
Vanhemmuus

Liikuntakaveri – vapaaehtoinen tukena liikunnan harrastamisessa. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Harrastustoiminta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Liikunta
Vertais- ja vapaaehtoistyö

Liikuntaneuvonta − monialaista tukea hyvinvointiin. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Liikunta
Nuorisotyö
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Syrjäytyminen

Luonnonhoitotyöt antavat mahdollisuuden tehdä hyvää luonnolle ja muille ihmisille.
Toimintamalli
Elinikäinen oppiminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaalinen kuntoutus
Luonto

Luontolähtöinen kuntoutus on muun muassa ESR-rahoituksella kehitetty osallisuuden palanen.
Toimintamalli
Luonto
Osallisuus
Green care
Psykososiaalinen tuki

Luontolähtöinen työpajatoiminta kuuluu Osallisuuden Palasiin, joita rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
Toimintamalli
Green care
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaalinen kuntoutus
Luonto

Luontoseteli mielenterveyden edistämisen tukena. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielenterveys
Yhteistyö
Green care

Luottotyöntekijän matkassa eteenpäin kuuluu kokonaisuuteen Osallisuuden palaset.
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Mielenterveys
Nuorisotyö

Luova toiminta keinona harjoitella epäonnistumista – Mokaamalla oppiminen -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Toimintakyky
Osallisuus
Ryhmätoiminta

Luovat menetelmät osaksi nuorten palvelukokonaisuutta -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Sosiaalinen kuntoutus
Kuntouttava työtoiminta
Asiakas- ja palveluohjaus

Lähityö -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kuntalaiset
Aikuissosiaalityö
Yhteistyö

Matalan kynnyksen digituki. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Digitaaliset palvelut
Päihteet ja riippuvuudet

Matalan kynnyksen talousneuvonta on "osallisuuden palanen", jolla voidaan edistää heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.
Toimintamalli
Taloudellinen kestävyys
Psykososiaalinen tuki
Osallisuus
Aikuissosiaalityö

Menneisyys meissä -ryhmätoiminnan malli kuuluu Osallisuuden palaset kokonaisuuteen, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
Toimintamalli
Syrjäytyminen
Museo
Osallisuus
Kohtaaminen
Ideointi ja oivalluttaminen

Mielenterveyden ensiapukurssit vankiloissa. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Mielenterveys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus
Rikoksentorjunta

Mielenterveyden kokemusasiantuntija asiakkaan tukena palveluissa -kansikuva.
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus

Naapuriyhteisötoiminta tukee kehitysvammaisten itsenäistä asumista. Malli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset - kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kehitysvammaisuus
Vammaispalvelut
Asumispalvelut

Naapuriäidit – kohderyhmästä toimijaksi -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Maahanmuutto
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ryhmätoiminta

Opaskortit kotouttavaan luontotoimintaan
Toimintamalli
Osallisuus
Luonto
Ryhmätoiminta
Yhteisöllisyys

Opioidikorvaushoidossa olevien osallisuuden vahvistaminen rakentamalla polkuja työ-, vapaaehtoistoiminta- ja opiskelumaailmaan toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Korvaushoito
Vertaistuki
Elinikäinen oppiminen
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus

Osallistavalla ideakilpailulla uutta matalan kynnyksen liikuntatoimintaa -toimintamalli on osallisuuden palanen, jolla listään heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.
Toimintamalli
Liikunta
Harrastustoiminta
Kokeilu
Osallisuus
Yhteiskehittäminen

Osallistuva budjetointi – inklusiivisella toiminnalla osallisuutta lähiöön. Toimintamalli on kuvattu osana Sokra-koordinaation ja Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -prosessia.
Toimintamalli
Osallisuus
Asukas
Yhteiskehittäminen
Budjetointi

Osallisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Hallinto
Julkiset hankinnat ja kilpailutus

Osallisuussparraus on muun muassa ESR-rahoituksella kehitetty "osallisuuden palanen".
Toimintamalli
Kunnat
Johtaminen
Asiakaslähtöisyys
Osallisuus

Osallisuustyön vertaismentorointi
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteistyö
Vertaistuki
Mentorointi

Osallisuutta päätöksiin - kokemusasiantuntija ohjausryhmässä on muun muassa ESR-rahoituksella kehitetty osallisuuden palanen.
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen

Osuuskunta työllistää osatyökykyisiä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Työllistyminen
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Palveluiden oikea-aikaisuus ja yhteensovittaminen vankilasta vapautuvan tueksi -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Ehkäisevä työ
Ennaltaehkäisy
Ennakointi ja tulevaisuustyö

Palvelun käyttäjät tutuiksi -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteistyö

 .
Toimintamalli
Verkostot
Työllisyys
Työttömyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Osallisuus

Palvelusafari nuorten vaikuttamisen välineenä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Palvelumuotoilu
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta
Ryhmätoiminta

Pelaaminen sosiaalisesti vahvistavana toimintana -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Vuorovaikutus
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus
Ryhmätoiminta

Pelillisyys ja leikillisyys arvioinnin apuna -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Vertaistuki
Aikuissosiaalityö
Ryhmätoiminta
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus

Pelin kehittäminen toimijuuden mahdollistajana -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Aikuissosiaalityö
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus

Pelitarina sosiaalityön välineenä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Osallisuus
Nuorisotyö
Aikuissosiaalityö
Sosiaalipalvelut

Perheiden luontolähtöinen ryhmätoiminta
Toimintamalli
Green care
Ihmissuhteet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus
Asiakastyö

Poikkeustilanteiden toimintamalli heikoimmassa asemassa olevien avun koordinointiin -malli on osallisuuden palanen.
Toimintamalli
Häiriötilanteet ja poikkeusolot
Lähipalvelut
Osallisuus
Verkostot
Yhteispalvelu

Porttiteatteri vapauttaa vangin roolista -toimintamalli on osallisuuden palanen. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.
Toimintamalli
Teatteri
Kulttuuri
Sosiaalinen kuntoutus
Rikoksentorjunta
Osallisuus

Ryhmätoiminta toimintavalmiuksien vahvistajana -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Ryhmätoiminta
Toimintakyky
Osallisuus
Pitkäaikaistyöttömyys
Asiakas- ja palveluohjaus

Ryhmätyöllistämisen avulla elinvoimaa kyliin -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Pitkäaikaistyöttömyys
Kuntouttava työtoiminta
Kolmas sektori
Osallisuus

Satelliittiyhteistyö palvelutarjottimen kokoajana ja uusien toimintamuotojen kehittäjänä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Verkostot
Osallisuus
Yhteiskehittäminen

Seinätön luontopaja -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Työpajatoiminta
Osallisuus
Maaseutu
Luonnonsuojelu
Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen raportointi palveluiden kehittämisen tukena -toimintamalli on kehitetty osana Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemustieto

Taide-, kulttuuri- tai luontolähtöinen osallisuusverkosto -toimintamalli on Osallisuuden palanen, jolla voidaan edistää heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Verkostot
Osallisuus
Green care
Kulttuuri

Pallo, jossa toimintamallin nimi: Taideprojekti nuoren hyvinvoinnin tukena. Lisäksi Vipuvoimaa EU:sta logo ja Euroopan unionin sosiaalirahaston logo.
Toimintamalli
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Kulttuuri

Tartu hetkeen -vapaaehtoistyössä voi panostaa yhteiseen hyvään sitoutumatta toimintaan -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Päihteet ja riippuvuudet
Ehkäisevä päihdetyö

Tilat yhdenvertaisuuden kokemuksen lähteenä: Tuettu lomatoiminta -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Yhdistykset
Ryhmätoiminta
Pienituloisuus

Tuetusta vapaaehtoistoiminnasta taitoja ja uskoa tulevaan -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Osallisuus
Tukihenkilötoiminta

Tukiringin avulla oma ääni kuuluviin -toimintamalli kuuluu Osallisuuden palasiin.
Toimintamalli
Osallisuus
Itsemäärääminen
Asiakaslähtöisyys
Elämänlaatu

Osallisuuden palanen Työkykyisen pitkäaikaistyöttömän valmennuskuukausi.
Toimintamalli
Työllistyminen
Työhönvalmennus

Työntekijän roolinmuutos -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys

Työpajaliikunnalla osallisuutta ja työkykyä. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Liikunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kuntouttava työtoiminta
Työpajatoiminta
Työkyky

Työttömille tietoa terveystarkastuksista jalkauttamalla -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Terveydenhuolto
Pitkäaikaistyöttömyys
Työttömyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Terveyden edistäminen

Osallisuuden palanen: Vankitaustaisten asiakassuhteen rakennus dialogissa stigmoja murtaen
Toimintamalli
Vuorovaikutus
Psykososiaalinen tuki
Osallisuus
Eriarvoisuus
Rikoksentorjunta

Vapaa-ajan ranneke kimmokkeena yhdessä virkistymiseen -toimintamallin knasikuva.
Toimintamalli
Ryhmätoiminta
Toimintakyky
Kulttuuripalvelut
Liikunta
Sosiaalinen kuntoutus

Viisi tapaa perustaa avoin yhteinen tila. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Kansalaistoiminta
Kohtaaminen
Kuntalaiset

Välivuokra-asuttamalla kiinni arkeen – asumisen riskit minimiin -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Sosiaalipalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Asumispalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus

Yhteinen ruokailu lähentää ja laskee kynnyksiä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Yhteisöllisyys
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus
Ryhmätoiminta

Yhteiskehittäminen sosiaalisessa kuntoutuksessa ja sosiaalityössä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Kokemusasiantuntijuus
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Sosiaalinen kuntoutus

Kokonaisuudet, joissa mukana

Henkilö tietokoneella.
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Kaikki mukaan: kansalaisvaikuttamisen vahvistaminen
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Kokemusosaaminen
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Kumppanuusrahoitusmalli
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Luonto ja osallisuus
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Luovat menetelmät vahvistavat osallisuutta
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Kuvassa näkyy värikkäistä kolmioita.
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Kyniä ympyrässä.
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Pelillisyys sosiaalityössä
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Kuvassa kaksi henkilöä työpaikalla.
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Sokra-koordinaatiohankkeen logo, THL ja DIAKin logot sekä Euroopan sosiaalirahaston logo ja vipuvoimaa-logo.
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Innovaattorit Yhdessä
Kokonaisuus
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Innovaatiot

Tarinallisuus osallisuuden edistämisen keinona
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Terveystarkastuksiin liitettyjä asioita, kuva Pixabay
Kokonaisuus
Aihealueet
Työttömyys
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Verkostot

Pensseli ja kyniä.
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Verkostoiva työ
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus