Käyttäjän Sokra.koordinaatio profiilikuva.
Etunimi
Sokra
Sukunimi
koordinaatio
Organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Esittelyteksti
Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran päätoteuttaja on THL ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tuemme Euroopan sosiaalirahaston TL 5 -hankkeita.

Toimintamallit, joissa mukana

Aistien tila -toimintamallin kuvituskuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Yhdenvertaisuus
Yhteistyö
Yhteisöllisyys

Ajankäytön riittävyys osallisuustyössä rakentaa luottamusta -kansikuva.
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Vertaistuki
Päihteet ja riippuvuudet

Ammattilainen digipalvelujen asiakkaana -verkkovalmennus. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Etäpalvelu
Palvelumuotoilu

Asiakasosallisuusryhmät vammaispalvelujen yhteiskehittämisessä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Vammaispalvelut
Yhteiskehittäminen
Osallisuus

Asuinalueen yhteiskehittäminen siltaustoiminnan avulla -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Yhteisöllisyys
Asukas
Työllistyminen
Kansalaistoiminta

Digivuorovaikutus osallisuuden tukena asiakastyössä. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Etäpalvelu
Palvelumuotoilu

Elävä Portfolio - oman osaamisen tunnistamisen prosessi -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Menetelmä
Asiakaslähtöisyys

Etäkohtaamisilla yhteisöllisyyttä kyliin. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Osallisuus
Haja-asutusalue
Maaseutu
Yhteisöllisyys

Etätyöpaja - elämyksiä ja mielekästä tekemistä yhdessä. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Digitaaliset palvelut
Ryhmätoiminta
Yhteisöllisyys

Sokran arvio toimintamallista: Hyvinvointia kioskista – avoin hyvinvoinnin arviointi-, ohjaus- ja tukipalvelu
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaalipalvelut
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Höntsäpesistä yhteisöllisesti ja yhdenvertaisesti. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Yhteisöllisyys
Liikunta

Kiertävä kokous vaikuttamiskeinona terveydenhuollossa -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Päihteet ja riippuvuudet

Kohtaamispaikka päihderiippuvuudesta toipuville -toimintamallin kansikuva
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Verkostot
Päihteet ja riippuvuudet
Osallisuus

Kokemuksia välittäen – kokemustoimijoiden työtehtävien välitystoiminta-toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus
Mielenterveys
Asiakasosallisuus

Kokemusasiantuntija sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottotyössä. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Päihteet ja riippuvuudet
Osallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Terveyspalvelut

Kokemusasiantuntijatyön tehtävänkuvat ehkäisevässä asunnottomuustyössä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Päihteet ja riippuvuudet
Osallisuus
Asukas
Sosiaalipalvelut

Kokemusosaajien ja ammattilaisten työnohjaus -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Osallisuus
Kokemustieto

Kokemustoimijat vaikuttajina -ryhmä toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakas- ja palveluohjaus

Komppaa-pelit tukevat oppimisvaikeuksien tuomissa haasteissa. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Elinikäinen oppiminen
Osallisuus
Psykososiaalinen tuki
Yhteiskehittäminen

Komppaa-ryhmätoiminnasta keinoja oppimisvaikeuksien kompensoimiseen. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Elinikäinen oppiminen
Osallisuus
Psykososiaalinen tuki
Yhteiskehittäminen
Ryhmätoiminta

Koppia asiakkaasta -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Toimintakyky
Moniammatillisuus
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta
Sosiaalinen kuntoutus

Korttelikeittiö – kaikille avoin tila -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Yhteiskehittäminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Osallisuus

Kototori tukee kotoutujaa monialaisesti ja yhteisöllisesti. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Kotouttaminen
Osallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Monikulttuurisuus
Sosiaalipalvelut

Kulttuuriluotsitoiminta – vapaaehtoinen tukena kulttuuriosallistumisessa -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kulttuuripalvelut
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kulttuuri

Kumina – työhön ja koulutukseen valmentava kuntouttava työtoiminta -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Työllistyminen
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta

Kummin kanssa työelämään – maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Maahanmuutto
Työllistyminen
Kotouttaminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Osallisuus

Kumppanuusilta kokoaa yhteen julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kokemustiedon paikalliset toimijat -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Verkostot
Kumppanuus
Prosessien kehittäminen
Osallisuus

Luontoseteli mielenterveyden edistämisen tukena. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielenterveys
Yhteistyö
Green care

Luova toiminta keinona harjoitella epäonnistumista – Mokaamalla oppiminen -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Toimintakyky
Osallisuus
Ryhmätoiminta

Luovat menetelmät osaksi nuorten palvelukokonaisuutta -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Sosiaalinen kuntoutus
Kuntouttava työtoiminta
Asiakas- ja palveluohjaus

Lähityö -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kuntalaiset
Aikuissosiaalityö
Yhteistyö

Matalan kynnyksen digituki. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Digitaaliset palvelut
Päihteet ja riippuvuudet

Mielenterveyden ensiapukurssit vankiloissa. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Mielenterveys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus
Rikoksentorjunta

Mielenterveyden kokemusasiantuntija asiakkaan tukena palveluissa -kansikuva.
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus

Naapuriyhteisötoiminta tukee kehitysvammaisten itsenäistä asumista. Malli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset - kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kehitysvammaisuus
Vammaispalvelut
Asumispalvelut

Naapuriäidit – kohderyhmästä toimijaksi -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Maahanmuutto
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ryhmätoiminta

Opioidikorvaushoidossa olevien osallisuuden vahvistaminen rakentamalla polkuja työ-, vapaaehtoistoiminta- ja opiskelumaailmaan toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Korvaushoito
Vertaistuki
Elinikäinen oppiminen
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus

Osallistuva budjetointi – inklusiivisella toiminnalla osallisuutta lähiöön. Toimintamalli on kuvattu osana Sokra-koordinaation ja Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -prosessia.
Toimintamalli
Osallisuus
Asukas
Yhteiskehittäminen
Budjetointi

Osallisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Hallinto
Julkiset hankinnat ja kilpailutus

Osuuskunta työllistää osatyökykyisiä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Työllistyminen
Osatyökykyisyys
Osallisuus

Palveluiden oikea-aikaisuus ja yhteensovittaminen vankilasta vapautuvan tueksi -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Ehkäisevä työ
Ennaltaehkäisy
Ennakointi ja tulevaisuustyö

Palvelun käyttäjät tutuiksi -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteistyö

 .
Toimintamalli
Verkostot
Työllisyys
Työttömyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Osallisuus

Palvelusafari nuorten vaikuttamisen välineenä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Palvelumuotoilu
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta
Ryhmätoiminta

Pelaaminen sosiaalisesti vahvistavana toimintana -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Vuorovaikutus
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus
Ryhmätoiminta

Pelillisyys ja leikillisyys arvioinnin apuna -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Vertaistuki
Aikuissosiaalityö
Ryhmätoiminta
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus

Pelin kehittäminen toimijuuden mahdollistajana -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Aikuissosiaalityö
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus

Pelitarina sosiaalityön välineenä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Osallisuus
Nuorisotyö
Aikuissosiaalityö
Sosiaalipalvelut

Ryhmätoiminta toimintavalmiuksien vahvistajana -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Ryhmätoiminta
Toimintakyky
Osallisuus
Pitkäaikaistyöttömyys
Asiakas- ja palveluohjaus

Ryhmätyöllistämisen avulla elinvoimaa kyliin -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Pitkäaikaistyöttömyys
Kuntouttava työtoiminta
Kolmas sektori
Osallisuus

Satelliittiyhteistyö palvelutarjottimen kokoajana ja uusien toimintamuotojen kehittäjänä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Verkostot
Osallisuus
Yhteiskehittäminen

Seinätön luontopaja -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Työpajatoiminta
Osallisuus
Maaseutu
Luonnonsuojelu
Sosiaalinen kuntoutus

Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Verkostot
Osallisuus
Green care
Kulttuuri

Pallo, jossa toimintamallin nimi: Taideprojekti nuoren hyvinvoinnin tukena. Lisäksi Vipuvoimaa EU:sta logo ja Euroopan unionin sosiaalirahaston logo.
Toimintamalli
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Kulttuuri

Tartu hetkeen -vapaaehtoistyössä voi panostaa yhteiseen hyvään sitoutumatta toimintaan -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Päihteet ja riippuvuudet
Ehkäisevä päihdetyö

Tilat yhdenvertaisuuden kokemuksen lähteenä: Tuettu lomatoiminta -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Yhdistykset
Ryhmätoiminta
Pienituloisuus

Tuetusta vapaaehtoistoiminnasta taitoja ja uskoa tulevaan -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Osallisuus
Tukihenkilötoiminta

Työntekijän roolinmuutos -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys

Työttömille tietoa terveystarkastuksista jalkauttamalla -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Terveydenhuolto
Pitkäaikaistyöttömyys
Työttömyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Terveyden edistäminen

Osallisuuden palanen: Vankitaustaisten asiakassuhteen rakennus dialogissa stigmoja murtaen
Toimintamalli
Vuorovaikutus
Psykososiaalinen tuki
Osallisuus
Eriarvoisuus
Rikoksentorjunta

Vapaa-ajan ranneke kimmokkeena yhdessä virkistymiseen -toimintamallin knasikuva.
Toimintamalli
Ryhmätoiminta
Toimintakyky
Kulttuuripalvelut
Liikunta
Sosiaalinen kuntoutus

Viisi tapaa perustaa avoin yhteinen tila. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Kansalaistoiminta
Kohtaaminen
Kuntalaiset

Välivuokra-asuttamalla kiinni arkeen – asumisen riskit minimiin -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Sosiaalipalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Asumispalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus

Yhteinen ruokailu lähentää ja laskee kynnyksiä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Yhteisöllisyys
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus
Ryhmätoiminta

Yhteiskehittäminen sosiaalisessa kuntoutuksessa ja sosiaalityössä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Kokemusasiantuntijuus
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Sosiaalinen kuntoutus

Kokonaisuudet, joissa mukana

Sokra-koordinaatiohankkeen logo, THL ja DIAKin logot sekä Euroopan sosiaalirahaston logo ja vipuvoimaa-logo.
Kokonaisuus
Aihealueet
Osallisuus

Kuva Gerd Altmann Pixabay. Kuvassa terveydenhuollon  hoitovälineistöä ja henkilökuntaa.
Kokonaisuus
Aihealueet
Työttömyys
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset