Käyttäjän Sokra.koordinaatio profiilikuva.

Etunimi

Sokra

Sukunimi

koordinaatio

Organisaatio

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Esittelyteksti

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran päätoteuttaja on THL ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tuemme Euroopan sosiaalirahaston TL 5 -hankkeita.

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Vertaistuki
Päihteet ja riippuvuudet
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Vammaispalvelut
Yhteiskehittäminen
Osallisuus
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Yhteisöllisyys
Asukas
Työllistyminen
Kansalaistoiminta
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Päihteet ja riippuvuudet
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus
Mielenterveys
Asiakasosallisuus
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Päihteet ja riippuvuudet
Osallisuus
Asukas
Sosiaalipalvelut
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Osallisuus
Kokemustieto
Toimintamalli
Toimintakyky
Moniammatillisuus
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta
Sosiaalinen kuntoutus
Toimintamalli
Kulttuuripalvelut
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kulttuuri
Toimintamalli
Työllistyminen
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta
Toimintamalli
Maahanmuutto
Työllistyminen
Kotouttaminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Osallisuus
Toimintamalli
Verkostot
Kumppanuus
Prosessien kehittäminen
Osallisuus
Toimintamalli
Toimintakyky
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Toimintamalli
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Sosiaalinen kuntoutus
Kuntouttava työtoiminta
Asiakas- ja palveluohjaus
Toimintamalli
Kuntalaiset
Aikuissosiaalityö
Yhteistyö
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Maahanmuutto
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ryhmätoiminta
Toimintamalli
Korvaushoito
Vertaistuki
Elinikäinen oppiminen
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Hallinto
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Toimintamalli
Työllistyminen
Osatyökykyisyys
Osallisuus
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteistyö
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Palvelumuotoilu
Osallisuus
Kuntouttava työtoiminta
Ryhmätoiminta
Toimintamalli
Vertaistuki
Aikuissosiaalityö
Ryhmätoiminta
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Aikuissosiaalityö
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Osallisuus
Nuorisotyö
Aikuissosiaalityö
Sosiaalipalvelut
Toimintamalli
Ryhmätoiminta
Toimintakyky
Osallisuus
Pitkäaikaistyöttömyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Toimintamalli
Pitkäaikaistyöttömyys
Kuntouttava työtoiminta
Kolmas sektori
Osallisuus
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Verkostot
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Toimintamalli
Työpajatoiminta
Osallisuus
Maaseutu
Luonnonsuojelu
Sosiaalinen kuntoutus
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Päihteet ja riippuvuudet
Ehkäisevä päihdetyö
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Osallisuus
Tukihenkilötoiminta
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Toimintamalli
Terveydenhuolto
Pitkäaikaistyöttömyys
Työttömyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Terveyden edistäminen
Toimintamalli
Ryhmätoiminta
Toimintakyky
Kulttuuripalvelut
Liikunta
Sosiaalinen kuntoutus
Toimintamalli
Osallisuus
Sosiaalipalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Asumispalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Kokemusasiantuntijuus
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Sosiaalinen kuntoutus

Kokonaisuudet, joissa mukana