Kouluruokailun järjestäminen etäopetuksen aikana

Maksuttomaan perusopetukseen kuuluu oikeus kouluateriaan.  Oppilaiden oikeus kouluruokailuun on voimassa myös poikkeusoloissa. Kuntien poikkeusjärjestelyt ovat voimassa 13.5.2020 saakka voimassa olevien rajoitusten pohjalta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kouluruokailun järjestäminen etäopetuksen aikana
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Maksuttomaan perusopetukseen kuuluu oikeus kouluateriaan.  Oppilaiden oikeus kouluruokailuun on voimassa myös poikkeusoloissa. Kuntien poikkeusjärjestelyt ovat voimassa 13.5.2020 saakka voimassa olevien rajoitusten pohjalta.

Toteutuspaikka
Koulut toimivat ruuan jakopaikkoina
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Eero Ylinentalo

Luotu

07.05.2020

Viimeksi muokattu

15.05.2020

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Etäruokailun järjestämisen käytännöt vaihtelevat kunnittain.

Käytännön järjestelyistä päätettäessä ja niistä huoltajille tiedotettaessa on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi seuraavaa:

  1. Miten kouluruokailu tai muulla tavalla toteutettu ateriaetuus järjestetään oppilaille.
  2. Missä ja milloin ruokailu tai muulla tavalla toteutettu ateriaetuus järjestetään; omassa koulussa, alueen muussa koulussa tai muualla (tarkka osoite).
  3. Miten ruokailutilanne käytännössä hoidetaan, jotta voidaan välttää lähikontakteja ja varmistaa koronavirusepidemian rajoittaminen; esimerkiksi käsien pesu saippualla huolellisesti ennen ruokailua, jonottaminen vähintään metrin välein, syöminen oppilasmäärältään rajoitetuissa ryhmissä ja istuminen ruokailutilassa vähintään metrin välein seuraavaan henkilöön. 
  4. Koulun opetus- ja muu henkilöstö ohjaa ja valvoo ruokailutilannetta sekä hygieniaan että viruksen leviämisen ehkäisemiseen liittyvien varotoimenpiteiden toteutumista.

Kuntaesimerkkejä

Helsinki on järjestänyt koronavirustilanteessa kouluruokailun lähiopetuksessa ja etäopetuksessa oleville 1–9 luokkien oppilaille oppilaiden omissa kouluissa seuraavasti.

Etäopetuksessa olevilla oppilailla on jatkossakin mahdollista ruokailla koulussa, mutta välillä 27.4.-13.5.2020  oppilaat tai heidän huoltajansa voivat myös noutaa oppilaan aterian koulusta. Tämä mukaan otettava ateria lämmitetään ja syödään kotona. Maanantaisin noudetaan maanantain ja tiistain annosateria, keskiviikkoisin puolestaan keskiviikon, torstain ja perjantain ateriat. Kaikki mukaan otettava ruoka on laktoositonta ja sianlihatonta sekaruokaa tai vaihtoehtoisesti kasvisruokaa. Kaikki mukaan otettava ruoka on laktoositonta ja sianlihatonta sekaruokaa tai vaihtoehtoisesti kasvisruokaa. Jos oppilas syö koululla, on myös muiden erityisruokavalioiden mukaiset ateriat saatavilla.

Helsingin peruskoulujen oppilaiden huoltajille toimitetaan Wilman kautta lisätietoja tästä vaihtoehdosta sekä kysely, jonka avulla kartoitetaan noutoaterioiden määrää sekä koululla syövien oppilaiden määrää. 

Annosten noutopaikkoina on useita kouluja koko kaupungin alueelta, joista huoltaja valitsee haluamansa noutopaikan ilmoittautumisen yhteydessä. Ruoka-annosten jakelu tapahtuu porrastetusti, pienissä ryhmissä ja hygieniaohjeita noudattaen.

Joensuun kaupunki aloitti kouluruokajakelun etäopetuksessa oleville oppilaille. Ruokaa jaetaan kaikille halukkaille peruskoululaisille ja lukiolaisille sekä päiväkotien ja koulujen esikoululaisille 15.4.-13.5.2020.

Ruokaa jaetaan hygieniasyistä kerran viikossa keskiviikkoisin kello 14–16. Näin koulut eivät myöskään kuormitu jokapäiväisestä jakelusta.

Ruokakassissa on viiden päivän teollisuuden valmistamat einesruoka-annokset, vihanneksia ja näkkileipäpaketti. Ruoat ovat laktoosittomia eivätkä ne sisällä kalaruokia.

Allergiaruokavaliot jaetaan kolme kertaa viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 14–16. Eri hakuajat johtuvat siitä, että nämä annokset valmistetaan itse kouluruokalistan mukaisesti eivätkä ruokien säilytysajat ole niin pitkät kuin einesruoissa.

Pori kaupunki kouluruokailu toteutettiin kolmella vaihtoehdolla: oppilaalla oli mahdollisuus käydä joko ruokailemassa koululla, hakea ruokaa mukaan tai saada lahjakortin ruokaostoksiin.

Koululla ruokailevien oppilaiden määrä on pieni,heidät pystyttiin sijoittamaan istumaan harvakseltaan ja riittävät turvavälit toteutuvat.

Toimintaympäristö **

Maksuttomaan perusopetukseen kuuluu oikeus kouluateriaan.  Soveltamisasetuksella (191/2020) ei ole poistettu perusopetuslain 31 §:n 2 momentissa tarkoitettua oppilaan oikeutta maksuttomaan ateriaan koulupäivän aikana, vaan oppilaiden oikeus kouluruokailuun on voimassa myös poikkeusoloissa. 

Lähiopetukseen osallistuville oppilaille kouluruokailu on järjestettävä kuten normaalioloissa, kuitenkin hygieniaan ja koronaviruksen leviämisen estämiseen liittyvät varotoimenpiteet huomioon ottaen

Etäopetuksessa olevien oppilaiden osalta kouluaterian järjestämistä voidaan rajoittaa, jos se on perusteltua koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Päivittäinen kouluateria järjestetään heille siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on vallitsevissa olosuhteissa mahdollista toteuttaa. Opetuksen järjestäjän tulee seurata epidemian kehittymistä ja mukauttaa palvelujen järjestäminen kulloisenkin tilanteen mukaiseksi.

Kansikuva
Noutoruokapaketti

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt