Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaalihuolto
Osallisuus
Perusterveydenhuolto
Korona
Ilmiöt
Poikkeusolot
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeen investointi 1 on toteuttanut syksyn 2022 aikana selvityksen, jossa on kartoitettu koronapandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Budjetointi
Ilmiöt
Poikkeusolot
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Uuden sijoitusinstrumentin suunnittelu, rahoitus, ohjelmointi ja kehittämisen joukkoistaminen avoimella lähdekoodilla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Asukas
Ilmiöt
Poikkeusolot
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Väestönsuojaan suojautuminen, Helsinki Herttoniemen ranta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Häiriötilanteet ja poikkeusolot
Lähipalvelut
Osallisuus
Verkostot
Yhteispalvelu
Ilmiöt
Poikkeusolot
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli ohjaa ja koordinoi palveluverkostoa poikkeustilanteissa.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hankkeen lähtökohtana on purkaa koronapandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi ottamalla käyttöön uusia toimintata

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankekokonaisuuden ensimmäinen vaihe käynnistyi syksyllä 2022 ja päättyi joulukuussa 2022.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kestävän kasvun Varsinais-Suomi -hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Vantaa
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kulttuuripalvelut
Monialaisuus
Yhteisöllisyys
Ilmiöt
Poikkeusolot
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Omaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa tuetaan COVID-19 pandemiasta kärsineiden omaishoitoperheiden terveyttä kulttuurihyvinvoinnin keinoin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Matkailu
Seutukaupungit
Markkinointi
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Poikkeusolot
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vuonna 2021 avattu Pohjolan rengastie on matkailullisesti merkittävä uusi monikohteinen kiertomatkatuote (9 matkailualuetta).

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Matkailu
Markkinointi
Ilmiöt
Poikkeusolot
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli ylläpitää mielikuvaa Lapista matkakohteena. Virtual Lapland toi onnistuneesti Lappia kansainvälisten kohderyhmien ulottuville tilanteessa, jossa matkustaminen oli rajoitettua.