Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Vammaispalvelut
Häiriötilanteet ja poikkeusolot
Ilmiöt
Poikkeusolot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla toteutetaan ryhmämuotoista sosiaaliohjausta Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vammaispalveluiden asiakkaille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Mielen hyvinvointi
Mielenterveys
Ryhmätoiminta
Etäopetus
Ilmiöt
Poikkeusolot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MielenTaidot-tuokiot ovat verkkoympäristössä toteutettavia, kestoltaan noin 1 tunnin mittaisia tietoiskuja, joihin on koottu tietoa mielen hyvinvointia ja yleistä hyvinvointia edistävistä teemoista

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Laatutyö
Johtaminen
Ilmiöt
Poikkeusolot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Henkilöstön riittävyys on turvattava myös virka-ajan ulkopuolella. Ratkaisuksi Etelä-Savon hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluihin on kehitetty päivystävän esihenkilön toimintamalli. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Dialogisuus
Häiriötilanteet ja poikkeusolot
Maahanmuutto
Vieraskielisyys
Viestintä
Ilmiöt
Poikkeusolot
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteisödialogi osallistaa ihmisiä viestinnän suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioimiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Matalan kynnyksen palvelu
Ikääntyminen
Ilmiöt
Poikkeusolot
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena ikääntyneen yksinäisyyden tunteen vähentyminen, osallisuutta tukevan ohjauksen ja neuvonnan avulla. Tukea ikääntynyt osallistumaan osallisuutta edistävään toimintaan. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaalihuolto
Osallisuus
Perusterveydenhuolto
Korona
Ilmiöt
Poikkeusolot
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeen investointi 1 on toteuttanut syksyn 2022 aikana selvityksen, jossa on kartoitettu koronapandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Budjetointi
Ilmiöt
Poikkeusolot
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Uuden sijoitusinstrumentin suunnittelu, rahoitus, ohjelmointi ja kehittämisen joukkoistaminen avoimella lähdekoodilla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Asukas
Ilmiöt
Poikkeusolot
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Väestönsuojaan suojautuminen, Helsinki Herttoniemen ranta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Häiriötilanteet ja poikkeusolot
Lähipalvelut
Osallisuus
Verkostot
Yhteispalvelu
Ilmiöt
Poikkeusolot
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli ohjaa ja koordinoi palveluverkostoa poikkeustilanteissa.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hankkeen lähtökohtana on purkaa koronapandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi ottamalla käyttöön uusia toimintata