Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestöyhdyshenkilö on kunnan työntekijä, jonka työnkuvaan kuuluu kunnassa toimivien järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. Kunnan järjestöyhdyshenkilön tarkoituksena on tukea kunnan ja yhdistyksien välistä yhteistyötä eri tavoin.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Ylläpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Ylläpitäjä