Kutsu mukaan mielenterveyttä tukeviin toimintoihin

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kutsu-hankeessa kehittetty toimintamalli on polku osallisuuteen ja yksinäisyyden vähenemiseen.

Tarkoituksena on ehkäistä ja lievittää yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä, lisätä elämän merkityksellisyyttä sekä löytää yhteisö, johon kuulua. Toimintamalli lisää mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena omien vahvuuksien mukaan. Kutsun toimintamalli tähtää aktiiviseen osallisuuteen. Toimintamallin avulla kutsutaan ihmisiä mukaan mielenterveyttä tukeviin toimintoihin.

Toimintamallia voi käyttää mm. matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa, joissa on mahdollisuus vapaaehtoisuuteen perustuvaan osallistujalähtöiseen kansalaistoimintaan ja vertaistukeen. Toimintamalli sopii erityisesti sosiaalisesti eristäytyneiden ja yksinäisten ihmisten tukemiseen.

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Ylläpitäjä
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Ylläpitäjä