Kuvia mielenterveydestä - Henkistä väkivaltaa vastaan

Olen tehnyt 16 kuvaa skitsofreniasta. Sen harmilliset vaikutukset ilmenevät myös sairastuneen lähipiirissä ja pian yleisesti tavallisten ihmisten elämässä. Kuvat toimivat välineenä kohti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa henkiseen väkivaltaan puututaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kuvia mielenterveydestä - Henkistä väkivaltaa vastaan
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Olen tehnyt 16 kuvaa skitsofreniasta. Sen harmilliset vaikutukset ilmenevät myös sairastuneen lähipiirissä ja pian yleisesti tavallisten ihmisten elämässä. Kuvat toimivat välineenä kohti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa henkiseen väkivaltaan puututaan.

Toteutuspaikka
Verkko - Valtakunnallinen
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Sanna Penttilä

Luotu

08.04.2022

Viimeksi muokattu

11.04.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kuvissani esitän henkisessä olemassaolossa tapahtuvaa väkivaltaa: siihen on mahdollista puuttua ja siihen pitää puuttua.

Toimintaympäristö **

Tarvitaan yhteiskunnallista keskustelua ja yleinen mielipide, joka tuomitsee kuvien osoittaman henkisen väkivallan. Seuraavaksi kysymykseen tulee lainsäädäntö.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tämä asia koskee kaikkia. Oma viisauteni perustuu kokemukseen, joka kuitenkin olisi hyvin laiha ilman ulkopuolelta tullutta tietoa (musiikkisanoitukset). Muukin kulttuuri todistaa, että yhteiskunta on täysi villi länsi tässä asiassa. Olen saanut kuvistani hyviä palautteita internetissä (puhuttelevuus, vaikuttavuus), mutta on esitetty myös toivetta niiden avaamisesta. Mielelläni selitän niitä ja toivon kannanottoa keneltä tahansa, joka kokee asian merkitykselliseksi.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kuvat ovat kaikkien nähtävillä verkossa. Nyt niille pitäisi saada tunnettavuutta. Sen jälkeen ainoat tarvittavat resurssit ovat, että pääsen 1) avaamaan kuvia 2) mille tahansa kiinnostuneelle yleisölle, joka sitten voi pohtia asiaa. Etäyhteys käy selittämiseen hyvin.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kuvat ovat uudenlaiset, ja niistä ei ole velä seurannut mitään varsinaista lukuunottamatta Kukunorin Anita Patasen blogia https://www.kukunori.fi/penttilan-teokset-terve-mieli-sairauden-keskella-ja-henkista-vakivaltaa-vastaan/ ja MTKL:n Eveliina Aarnoksen haastattelua https://www.mtkl.fi/tarinat/sanna-penttila-kertoo-kuvillaan-millaista-on-sairastaa-skitsofreniaa/?fbclid=IwAR02y5-1X7QtYajop_PfWBNBclXxEvbHJ0XdriG02apzFpfs0oZalkFIk3o . Tarvitaan silmäpareja ja sitä keskustelua. Vaikka kuvista tulisi hyvin suosittuja, seuraamukset eivät välttämät olisi mitenkään yllättävät: yhteiskunta vaan ei olisi niin väkivaltainen ja oikeudenmukaisuus haastaisi tavallisia ihmisiä tavallisessa elämässä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Vaaditaan vähän rohkeutta. Olen oppinut, että tavalliset ihmiset ovat varovaisia ja ehkä peloissaankin tämän henkisessä olemassaolossa tapahtuvan kohtaamisen suhteen. Tämä kertoo kunnioituksesta ja vastuusta. Kun pelko lievenee, itsetunto on vahvistunut toivotusti. Vahingonaiheuttajat taas mellestävät aivan haluamallaan tavalla -toistaiseksi.

1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?
Kuvissa oleva tieto palvelee yhteiskuntaa suuressa mittakaavassa. Se haastaa kaikkia tavallisia ihmisiä oikeudenmukaisuuteen. Henkilökohtaisesti toivon vähän tunnustusta ja potkua jatkaa asian parissa.

2. Näkyykö toimintamallissanne esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sote-alan työn imun vahvistaminen tai pakolaisuuteen, maahanmuuttoon tai turvallisuuteen liittyvät asiat?
Toimintamallissa näkyy hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kestävässä yhteiskunnassa. Kun näihin asioihin puututaan, se vaikuttaa laaja-alaisesti edellä mainittujen lisäksi henkiseen tuvallisuuteen.

TerveSos -palkinnon arvioinnissa ei käytetä linkkien takaa löytyviä sisältöjä, mikä minulle on pulmallista kuvista kun puhutaan. Liitän mukaan vielä kuvatekstin valitsemaani kuvaan: Kuvassa vasemmalla on sairastunut. Muurin toisella puolella on sairastuneen elämä, johon hänellä ei siis ole pääsyä. Siellä oikealla yläkulmassa ovat vahingonaiheuttajat, jotka hyötyvät kaikesta, minkä piti kohdata sairastunutta. Vaikea kuva muuttuu, kun keskellä seisova hahmo huomaa sairastuneen. On oikein lohduttavaa, että apu voi tulla sieltä, missä ongelma on. Tässä tämä ehdotus, toivotan kaikille hyvää kevättä.

Kansikuva
Herännyt epäilys

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Kohderyhmä