Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Mielenterveys
Vertaistuki
Ehkäisevä päihdetyö
Nuorisotyö
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on implementoida Pohjanmaan hyvinvointialueelle Ninni-toimintamalli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Laatutyö
Asiakaslähtöisyys
Osallisuus
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli systeemisen työotteen juurruttamiseksi Kymenlaakson hyvinvointialueen lastensuojelulaitoksiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Päihteet ja riippuvuudet
Yhteiskehittäminen
Yhteisöllisyys
Osallisuus
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaistukihenkilötoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa valmennetut riippuvuudesta toipuneet tai läheiskokemuksen omaavat henkilöt toimivat tukihenkilöinä hoitosuhteessa olevalle, riippuvuutta sa

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteisöllisyys
Työhyvinvointi
Fasilitointi ja osallistuminen
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työhyvinvoinnin ja henkilöstön jaksamisen parantaminen yhteisöohjautuvuutta vahvistamalla. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Mielen hyvinvointi
Mielenterveys
Psykososiaalinen menetelmä
Ehkäisevä päihdetyö
Väkivalta
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työskentely on kehitetty sosiaalityön systeemiteorioihin, kriittiseen realismiin ja hyvinvoinnin nelikenttään perustuvana yksilötyöskentelynä mielenterveys,-päihde,-riippuvuus- ja väkivalta haastei

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Mielenterveyspalvelut
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Omaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemusasiantuntijaraati vahvistaa asiakasosallisuutta ja kokemustietoa esimerkiksi sairaanhoidon päätöksenteossa. Kokemusasiantuntijat osallistuvat toiminnan kehittämiseen ja arviointiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Yhteiskehittäminen
Tietojohtaminen
Palvelumuotoilu
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Organisaatiotason toimintamalli systemaattiseen asiakaspalautteiden keräämiseen ja käsittelyyn sekä palautteiden hyödyntämiseen​. Malli kytkeytyy kehittämisen ja johtamisen prosesseihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Menetelmä
Sosiaaliala
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallinnus voimavaralähtöseistä asiakastyöstä aikuissosiaalityön käytännön tueksi sisältäen ECOMAP työvälineen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Lastensuojelu
Moniammatillisuus
Perusopetus
Päihdepalvelut
Mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

ARVO-verstaat käsittävät kaksi kokonaisuutta:

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Mielenterveys
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Olen tehnyt 16 kuvaa skitsofreniasta. Sen harmilliset vaikutukset ilmenevät myös sairastuneen lähipiirissä ja pian yleisesti tavallisten ihmisten elämässä.