Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Yhteiskehittäminen
Tietojohtaminen
Palvelumuotoilu
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Organisaatiotason toimintamalli systemaattiseen asiakaspalautteiden keräämiseen ja käsittelyyn sekä palautteiden hyödyntämiseen​.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Menetelmä
Sosiaaliala
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallinnus voimavaralähtöseistä asiakastyöstä aikuissosiaalityön käytännön tueksi sisältäen ECOMAP työvälineen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Mielenterveys
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Olen tehnyt 16 kuvaa skitsofreniasta. Sen harmilliset vaikutukset ilmenevät myös sairastuneen lähipiirissä ja pian yleisesti tavallisten ihmisten elämässä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Nuoret
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla varmistetaan monialainen mielenterveyden edistäminen alueella.

 

 

 

 

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Kokeilu
Kokemusasiantuntijuus
Yhteiskehittäminen
Mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Miten voisimme vahvistaa toivoa ja motivaatiota mt-potilaan hoitoprosessin alkuvaiheessa?

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Mielenterveys
Asiakasosallisuus
Kokeilu
Kokemusasiantuntijuus
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Omaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteiskehittämisen prosessissa Kymsoten mielenterveys- ja päihdepoliklinikoiden ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat etsivät vastauksia kysymykseen: Miten voisimme mahdollistaa hyvää kohtaamista j

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Aihealueet
Vammaispalvelut
Asiakaslähtöisyys
Itsemäärääminen
Osallisuus
Henkilökohtainen budjetointi
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sopivan tuen toimintamalli tarkoittaa sellaista vammaispalvelujen järjestämisen tapaa, jossa asiakas on itse keskiössä, mukana sunnittelemassa ja toteuttamassa tarvitsemiaan palveluja ja tuen tarpe

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Työllistyminen
Vammaispalvelut
Kuntouttava työtoiminta
Työhönvalmennus
Palvelupolku
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykyohjelman (STM) projektissa 2, Tuetun työllistymisen menetelmät, on tavoitteena vahvistaa ja selkeyttää sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa palvelupolkua.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Markkinointi
Asumispalvelut
Maankäyttö ja rakentaminen
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päätimme vauhdittaa Limingan Tupoksessa sijaitsevan Saunarannan alueen tonttimyyntiä videon, radiomainosten ja digitaalisen mainonnan avulla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Mielenterveyspalvelut
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemusasiantuntijaraati käsittelee yksiköiden antamia tehtäviä, kuten hoito-ohjeita, potilasohjeita ja kehittämisajatuksia ja tarjoaa tehtäviin 15 kokemusasiantuntijan osaamisen. Tehtävillä yksikö