Lääkeautomaattien sujuvan kierron toimintamalli

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lääkeautomaattien sujuvan kierron toimintamalli käsittää prosessikokonaisuuden, jossa kuvataan hanketyöntekijän (nimike tarkentuu) rooli, lääkeautomaattien elinkaaren prosessi, ongelma- ja poikkeustilanteet, sujuva kierto sekä Haipro -tilanteet.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Keski-Uudenmaan sote (Keusote)
Ylläpitäjä
Nordic Healthcare Group, NHG
Kehittäjä