Lääkeautomaattien sujuvan kierron toimintamalli

Lääkeautomaattien sujuvan kierron toimintamalli käsittää prosessikokonaisuuden, jossa kuvataan hanketyöntekijän (nimike tarkentuu) rooli, lääkeautomaattien elinkaaren prosessi, ongelma- ja poikkeustilanteet, sujuva kierto sekä Haipro -tilanteet.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lääkeautomaattien sujuvan kierron toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lääkeautomaattien sujuvan kierron toimintamalli käsittää prosessikokonaisuuden, jossa kuvataan hanketyöntekijän (nimike tarkentuu) rooli, lääkeautomaattien elinkaaren prosessi, ongelma- ja poikkeustilanteet, sujuva kierto sekä Haipro -tilanteet.

Toteutuspaikka
Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Tarja Jääski

Luotu

19.03.2023

Viimeksi muokattu

28.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kotihoidon olemassa oleville asiakkaille sekä uusille asiakkaille etähoivan palvelut ovat ensisijaisia palveluita. Yksi etähoivan palvelu on lääkeautomaattien avulla toteutettava lääkehoito. Lääkeautomaattien sujuvan kierron toimintamalli haluttiin kehittää koko alueelle palvellen henkilöresurssien tehokasta hyödyntämistä, henkilöstön roolijaon selkiyttämistä, alitteen tehoksta kiertoa, asiakkaan oikea-aikaista ja turvallista lääkehoitoa sekä kustannustehokkuutta. 

Toimintaympäristö **

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan huomattavasti, jolloin ikääntyneiden hoivan, hoidon ja kuntoutuksen tukitoimiin ja palveluihin tulee valmistautua vastaamaan uusin keinoin. Lääkeautomaatit varmistavat henkilön oikea-aikaisen, turvallisen ja vuorokausirytmiin sopivan lääkehoidon, jonka sujuvuus voidaan varmistaa vielä etähoivan videovälitteisellä soitolla.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lääkeautomaattien prosessikuvaukset ovat Keski-Uudenmaan etä- ja kotihoivan ammattilaisille, ja kehitetty yhdessä sekä etä- että kotihoivan työntekijöiden kanssa.

Lääkeautomaattien asiakkaina ovat kotihoivan säännölliset asiakkaat Keski-Uudenmaan alueella. Lääkeautomaattien laajentamisen vaiheessa toimintamalliin lisättiin vaihe, jossa jo ennen kotihoidon asiakkuutta arviointijaksotoimintaa toteuttava Arki-tiimi voi arvioida lääkeautomaattiasiakkuuden soveltuvuuden. Toimintamallin vaihetta testattiin ja sen toimiessa se otettiin heti käyttöön. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kehittämistyötä toteutettiin keväästä 2022 kevääseen 2023. Hankkeessa oli vuosina 2022-2023 palkattua henkilöresurssia, joka tulee jatkamaan etähoivassa ko. palvelun piirissä hanketyöntekijän (nimike tarkentuu) roolissa. Hanketyöntekijä on ollut ja tulee olemaan ratkaiseva henkilö lääkeautomaattien sujuvan kierron toimintamallin ylläpitämisessä ja jatkokehittämisessä. Lisäksi tulevien vuosien varalle kun etähoivan teknologiat laajentuvat, on tarkoitus pohtia henkilöresursseja uutta toimintaa vastaavammaksi. 

Osana kehittämistyötä lääkeautomaattien laajentamisen suunnittelutyö aloitettiin lääkeautomaattien elinkaariprosessin sekä siihen liittyvien henkilöroolien määrittelyllä. Samalla luotiin proesessi ongelma- ja häiriötilanteiden varalle. Suunnittelutyön jälkeen suunniteltuja prosesseja testattiin osana käytännön työtä, arvioitiin ja muokattiin kokemuksen pohjalta. Toimintamalli jalkautettiin etähoivan omana työnä osaksi palvelutuotantoa ja siitä on tullut vakiintunut tapa toimia. Lääkeautomaattien sekä muiden teknologisten ratkaisujen laajentuessa tulevina vuosina on alettu suunnittelemaan ratkaisua laitteiden hallinnoimiseksi sekä osaamisen keskittämiseksi (DIgipalvelukeskus).

Etähoivan esihenkilö sekä muu johto ja koko etähoivan henkilöstö on ollut sitoutunut kehittämiseen. Kehittämisessä huomioitiin olemassa oleva organisoituminen ja suunniteltiin roolijako osaksi lääkeautomaattien elinkaarta organisaation resursseja vastaavaksi. Lääkeautomaattien hankintaan on varattu kotona asumista tukevissa palveluissa käyttötalouden resurssia. Samalla on laskettu, että vuositasolla lääkeautomaattiasiakkuuksista on saavutettu huomattavia matka-aikakustannussäästöjä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lääkeautomaattien hyödyntämiselle sopivia asiakkuuksia löytyi jatkuvasti kasvaen. Lääkeautomaattiasiakkuuksien ja korvattujen käyntien määrän jatkuva nousu todistavat numeraalisesti onnistunutta laajentamisen tavoitetta. 

Laajentamisen lisäksi tavoitteena oli kehittää lääkeautomaattien sujuvan kierron toimintamalli. Toimintamallia toteuttava henkilöstö kehitti hankkeen tukemana toimintamallin,  mikä lisäsi merkittävästi kehittämiseen sitoutuneisuutta. Lisäksi samainen henkilöstö testasi ja arvioi toimintamallia käytännössä sekä vakioi kehitetyn toimintamallin osaksi etähoivan toimintaa, jolloin sitoutuminen toimintamallin jatkuvuuteen on korkea. Lääkeautomaattien ongelmatilanteisiin pystyttään reagoimaan paremmin määritetyn prosessin ja roolijaon avulla. 

Lääkeautomaattien soveltuvuuden arviointi asiakkaalle vakiinnutettiin myös Terveyspalvelujen puolelle, osaksi kuntouttavan arviointijakson toimintaa. Tämä edesauttaa asiakkaiden palveluiden oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta osana palveluketjun eri vaiheita. 

Lääkeautomaattien käyttöönoton koulutus ym. tehtävät, jotka ovat olleet hyvin henkilösidonnaisia kuuluen hanketyöntekijälle, tulee vielä vakiinnuttaa selkeällä roolijaolla kuuluvaksi useamman henkilön tehtävänkuvaan. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

- Lääkeautomaattiasiakkuuden määrittely: Myöntämisen perusteet 

- Henkilöstön selkeän roolijaon ja tehtävänkuvien määrittelyt 

- Laitteen elinkaaren eri vaiheiden ja roolituksen määrittäminen 

- Ongelmatilanteisiin varautumisen suunnitelma

- Laajentamisen ja käyttöönoton suunnitelma ja arviointi

- Vakiinnuttamisen suunnitelma

Kansikuva
Lääkeautomaattien prosessi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis