Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, jota on vietetty vuosittain vuodesta 2012 lähtien. Tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään ja omasta lääkehoidostaan.

Toimintaympäristö **

”Valtakunnallisesti suunniteltu, paikallisesti toteutettu.”

Lääkehoidon päivän suunnittelusta vastaa Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston alla toimiva suunnitteluryhmä. Suunnitteluryhmä vastaa Lääkehoidon päivän teemojen ja tavoitteiden asettamisesta vuosittain. 

Lääkehoidon päivää 2023 vietetään 16.3.2023.  

Lääkehoidon päivän - 23  päätapahtuma on webinaari Lääkehoidon onnistumisen avaimet. Valtakunnallinen Lääkehoidon päivä 16.3.2023 13:00-15:00 (videosync.fi) 

 

Päivää toteutetaan muutenkin ympäri Suomea koko viikon 11  eri toimijoiden omina tapahtumina tai yhteistyössä useamman paikallisen toimijan kanssa. Toimijoita ovat esimerkiksi yksityiset apteekit, potilasjärjestöt, sosiaali- ja terveydenhuollon alan toimijat sekä alan opiskelijat ja oppilaitokset.

 

Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Lääkeinformaatioverkosto toteuttaa kansallista lääkeinformaatiostrategiaa Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön: Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026. Kansalliseen lääkeinformaatiostrategiaan vuosille 2021–2026 on kirjattu toimenpide Lääkeinformaatioverkostolle: ”Jatkamme järkevän lääkehoidon edistämistä vuosittain viikolla 11, esimerkiksi eri kohderyhmille järjestettävien tilaisuuksien avulla.”

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Lääkehoidon päivän tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään sekä kiinnittämään huomiota lääkehoitoonsa.

Terveydenhoidon ammattilaisia kannustetaan kysymään lääkkeiden käytöstä sekä neuvomaan lääkkeiden käyttäjiä ja osallistamaan heidät omaan lääkehoitoonsa.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Lääkehoidon päivän 2023 suunnitteluryhmän kokoonpano: 

Päivi Kiviranta, Elina Ottela, Hanna Kauppinen, Klaus Hämäläinen, Tarja Pajunen, Kari Heinonen, Teemu Ali-Kovero, Sarita Maja-Hellman, Mervi Flinkman, Taru Vanhala, Laura Tuominen-Lozic, Carita Linden-Lahti, Lotta Schepel, Kaisa Haapanen, Mia Kujanpää, Heli Putkinen, Piritta Jalonen, Mirjami Tran, Satu Mustonen, Agnese Ronngard, Katja Knuuti, Johanna Jauhiainen, Petra Tirkkonen, Niina Nyberg, Tanja Eriksson, Heli Putkinen, Julia Lumijärvi, Inka Rantamäki, Mitchel Deprah

 

 

Toteutussuunnitelma
Liitteet
Kuva
Lääkehoidon päivä - 22
Lääkehoidon päivä -22
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lääkkeiden käyttäjät, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt

Ratkaisun perusidea **

Lääkehoidon päivän suunnittelusta vastaa Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston alla toimiva suunnitteluryhmä. Suunnitteluryhmä vastaa Lääkehoidon päivän teemojen ja tavoitteiden asettamisesta vuosittain. 

Suunnitteluryhmä laatii myös yhteisen viestintäsuunnitelman, mikä sisältää teeman, tavoitteet, aikataulun, seurannan ja raportoinnin. Lääkehoidon päivän yhteinen viestintäkanava on Tunne lääkkeesi Facebook -sivusto, mikä aktivoituu Lääkehoidon päivän viestintään aina alkuvuodesta. Lisäksi toimijoiden omat viestintäkanavat ovat käytössä.

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Lääkehoidon päivän toteutukseen soveltuvaa materiaalia on runsaasti olemassa ja ne ovat kaikkien toimijoiden käytössä.

Lääkityslista

 • Tee oma lää­ki­tys­lis­ta -diaesitys (pdf)
 • Mikä on lää­ki­tys­lis­ta? -video (Viit­to­ma­kie­li­nen kir­jas­to, Kuu­ro­jen liit­to. Viit­to­ma­kie­li: Suo­ma­lai­nen viit­to­ma­kie­li, Teks­ti­tys: Ko­ko­naan suo­mek­si)
 • Tulostettava lääkityslista -pohja

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas ja sen erikieliset tiivistelmät

Lääkehoidon onnistumisen LOTTA-tarkistuslistan avulla voit itse varmistaa, että lääkehoitosi on kunnossa. LOTTA-tarkistuslista on kehitetty yli 65-vuotiaille lääkkeiden käyttäjille. Jos vastaat useaan kysymykseen ”kyllä” tai ”en osaa sanoa” tai mikäli tarkistuslistan täyttäminen herättää kysymyksiä, ota yhteyttä apteekkiin, lääkäriin tai hoitajaan.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Lähde mukaan järjestämään Lääkehoidon päivän tapahtumaa!

Vinkkejä oman Lääkehoidon päivän järjestämiseen

 • Teemapäivän toteuttajana voi olla esimerkiksi terveyskeskus, sairaalan osasto tai poliklinikka, potilasyhdistys, oppilaitos tai apteekki – mielellään yhteistyössä toistensa kanssa!
 • Toteuttakaa omannäköisenne teemapäivä – keskeinen tavoite on edistää järkevää lääkehoitoa.
 • Paikallisia tapahtumia kannattaa järjestää koko viikon 11 ajan, vaikka varsinainen Lääkehoidon päivä on torstai.
 • Teemapäivään ei kuulu lääkkeiden eikä palveluiden markkinointi.

Yhteistyössä on voimaa

Yksi Lääkehoidon päivän tavoitteista on lisätä paikallista yhteistyötä lääkkeiden käyttäjien parhaaksi. Ideoikaa tapahtumaa yhdessä paikkakunnan toimijoiden, kuten terveysasemien, apteekkien, potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon koulutusyksiköiden kesken. Yhteistyöllä tapahtuma saa myös enemmän näkyvyyttä.

Verkostoja kannattaa hyödyntää lisäksi tapahtuman markkinoinnissa: terveysasemat voivat jakaa tietoa päivästä vastaanotoilla ja odotusauloissa, apteekit tavoittavat päivittäin merkittävän määrän lääkkeiden käyttäjiä ja potilasyhdistyksillä on tehokkaat viestintäkanavat jäseniinsä.

Kohderyhmänä kaikki lääkkeiden käyttäjät tai tietty potilasryhmä

Lääkehoidon päivän kohderyhmänä ovat kaikki lääkkeiden käyttäjät ja heidän omaisensa. Lääkehoidon tapahtuman voi halutessaan suunnata myös jollekin potilasryhmälle. Lääkityslistasta hyötyvät erityisesti ne, joilla on käytössään useita lääkkeitä samanaikaisesti (mm. iäkkäät ja monisairaat).

Onnistunut markkinointi takaa onnistuneen päivän

Lääkehoidon päivän tapahtuman markkinointi kannattaa suunnitella huolella ja hyvissä ajoin. Myös markkinoinnissa kannattaa olla luova: miten lääkkeiden käyttäjät tavoitetaan paikkakunnallanne parhaiten? Alla on muutamia ideoita mainostamiseen:

 • Itse tuotettu materiaali
 • Lääkkeiden käyttäjien informointi paikallisessa apteekissa, terveysasemalla ja potilasjärjestöissä
 • Ilmoitustaulut ja TV-ruudut lähialueilla, terveysasemien ja apteekkien odotustiloissa
 • Paikallislehdet ja -radiot

Paikallismedioihin kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen varsinaista teemapäivää.