Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työryhmä edistää lääkkeen käyttäjien järkevän lääkehoidon toteutumista esimerkiksi luotettavan lääkeinformaation avulla, huomioiden vähemmistöt ja erityisryhmät. Työn taustalla on Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021–2026.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Ylläpitäjä
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
Ylläpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Ylläpitäjä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
Ylläpitäjä
Munuais- ja maksaliitto ry
Kehittäjä
Suomen Sydänliitto ry
Kehittäjä