Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen

Työryhmä edistää lääkkeen käyttäjien järkevän lääkehoidon toteutumista esimerkiksi luotettavan lääkeinformaation avulla, huomioiden vähemmistöt ja erityisryhmät. Työn taustalla on Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021–2026.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työryhmä edistää lääkkeen käyttäjien järkevän lääkehoidon toteutumista esimerkiksi luotettavan lääkeinformaation avulla, huomioiden vähemmistöt ja erityisryhmät. Työn taustalla on Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021–2026.

Toteutuspaikka
Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus
Tietoa muualla

Luotu

03.02.2021

Viimeksi muokattu

02.07.2021
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työryhmän jäsenet (ja varajäsenet) toimikaudella 2021–2026:

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, Tarja Pajunen, puheenjohtaja

HUS, SKFY, Katriina Tarkiainen, varapuheenjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Katja Knuuti, sihteeri

Suomen Sydänliitto ry, Mari Blek-Vehkaluoto, varasihteeri

Boehringer Ingelheim Ky, Kirsi Tolonen (Tiina Eramo)

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry, Johanna Norjamäki

Fimea, Päivi Kiviranta

Hengitysliitto ry, Mervi Puolanne (Marika Kiikala-Siuko)

HUS Apteekki, Kirsi Kvarnström

Itä-Suomen yliopisto, Hanna Kauppinen (Piia Siitonen)

Lääketeollisuus ry, Laura Labart

Mielenterveyden keskusliitto ry, Olavi Sydänmaalakka (Oskari Korhonen)

Munuais- ja maksaliitto, Anna-Greta Tiira

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, sairaala-apteekki, Terhi Toivo

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry, Kaisa Haapanen

Suomen Diabetesliitto ry, Laura Tuominen-Lozic

Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry, Emilia Poikonen (Ella Kälvälä)

Suomen Kilpirauhasliitto ry, Merja Kaivolainen

Suomen Luustoliitto ry, Päivi Mazzei

Suomen Lääkäriliitto, Matilda Kaipainen

Suomen Potilasliitto ry, Paavo Koistinen

Syöpäjärjestöt, Taina Häkkinen

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Työryhmän kokousmuistiot toimikaudelta 2021–2023:

1/2021 Järjestäytymiskokous 4.2.2021

2/2021 Kokous 26.3.2021

3/2021 Kokous 10.6.2021

4/2021 Kokous 31.8.2021

5/2021 Kokous 22.11.2021

Kansikuva
Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston logo

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Lääkehuolto Terveydenhuolto Sosiaaliala Potilasturvallisuus

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Koko väestö