Löydetyt miehet -varhaisen tuen yhteistoimintamalli

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Löydetyt miehet -toiminta vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien 45-65 -vuotiaiden miesten arjen hyvinvointia ja kohentaa heidän elämänhallintaansa. Mieserityinen ryhmätoimintamalli ja verkostoyhteistyö tukevat miehiä arjen muutoksessa.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Miina Sillanpään Säätiö sr
Ylläpitäjä