MAA- Maaseudulla asuvien ikääntyvien ihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen

Toimintamallin lyhyt kuvaus
  • Tuetaan maaseudulla asuvia ikääntyviä eri keinoin ja etsitään heille yksilöllisiä palveluja/tukimuotoja, joiden kautta hyvinvointi vahvistuu.
  • Kootaan verkosto paikallisista toimijoista ja kuntien edustajista, jotka tuovat mukaan osaamistaan etsivään työhön ja tuen antamiseen.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Ylläpitäjä