Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikuntaneuvonta edistää ikääntyneen väestön toimintakykyä. Henkilökohtaisen tai ryhmämuotoisen neuvonnan myötä ikäihmiset liikkuvat enemmän. Helposti saavutettavaa iäkkäiden liikuntaneuvonnan järjestämistä suositellaan valtakunnallisissa linjauksissa.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Ikäinstituutin säätiö
Ylläpitäjä