Matalan kynnyksen muistineuvonta ja –ohjaus Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Muistineuvonta on yksilöllinen palvelumuoto muistiperheille ja sen tavoitteena on tukea arjen toiminnoissa selviytymistä.

Matalan kynnyksen neuvonta voi tapahtua puhelimitse, kasvokkain tai erilaisten digitaalisten kanavien kautta. Usein tukena käytetään kirjallista materiaalia.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
Ylläpitäjä
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
Ylläpitäjä
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
Kehittäjä