Matalan kynnyksen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen yksilövalmennus työikäisille

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen yksilöllisellä ratkaisukeskeisellä valmennuksella lisätään ymmärrystä omista erityispiirteistä, sekä luodaan uusia toimintatapoja ja ratkaisuja elämänhallintaan vaikuttaviin haasteisiin omissa toimintaympäristöissä, joissa asiakas tavoitteineen on asiantuntijana.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Iisalmen Nuorison Tuki Ry
Ylläpitäjä
Iisalmen Nuorison Tuki Ry
Ylläpitäjä