Mielenreitti, toivon ja osallisuuden tukeminen luontoympäristössä

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielen ry:n Mielenreitti-hankkeessa (2022-23) osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat mielen hyvinvointiin painottuvan luontopolun. Polku on kaikille tarkoitettu ja sen varrella on opasteita ja materiaaleja, jotka kannustavat pysähtymään kokemustarinoiden ja toivon äärelle. 

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Mielen ry
Ylläpitäjä
Mielen ry
Ylläpitäjä
Mielen ry
Kehittäjä