MIKE-arvioinnin ja seurannan työväline muistityön ammattilaisille

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Muistisairaan Ihmisen Koetun Elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työväline. Sisältää haastattelu- ja havainnointiosiot sekä manuaalin arvioijan käyttöön. Sosiaalisessa mediassa #MuistiMike

 

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 20.10.2015, viimeksi muokattu 3.4.2019).

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Oulun Seudun Muistiyhdistys
Ylläpitäjä
Oulun Seudun Muistiyhdistys
Ylläpitäjä