Monialainen yhteistyö ja systeeminen lähestymistapa lastensuojelun asiakkuudessa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisen yhteistyön kehittäminen alueella. Kuvataan lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian pilotti ja sen pohjalta kehitetty mallinnus lastensuojelun avohuollossa tehtävälle monialaiselle yhteistyölle systeeminen lähestymistapa huomioiden. Kuvataan myös asiakasosallisuus.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite)
Ylläpitäjä