Monialainen yhteistyö ja systeeminen lähestymistapa lastensuojelun asiakkuudessa

Monialaisen yhteistyön kehittäminen alueella. Kuvataan lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian pilotti ja sen pohjalta kehitetty mallinnus lastensuojelun avohuollossa tehtävälle monialaiselle yhteistyölle systeeminen lähestymistapa huomioiden. Kuvataan myös asiakasosallisuus.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Monialainen yhteistyö ja systeeminen lähestymistapa lastensuojelun asiakkuudessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisen yhteistyön kehittäminen alueella. Kuvataan lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian pilotti ja sen pohjalta kehitetty mallinnus lastensuojelun avohuollossa tehtävälle monialaiselle yhteistyölle systeeminen lähestymistapa huomioiden. Kuvataan myös asiakasosallisuus.

Toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaa Soite
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Tiina Similä

Luotu

13.12.2022

Viimeksi muokattu

15.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Monialaisen yhteistyön mallintaminen lastensuojelun avohuollossa tapahtuvaan työskentelyyn, hyödyntäen systeemistä lähestymistapaa, suhdeperustaista toimintaa. 

Toimintaympäristö **

Selvitysten mukaan lastensuojelun asiakkailla on yleisesti myös mielenterveyspalveluiden tarvetta. Psykiatrian oikea-aikaisella hoidolla voitaisiin välttää osa sijoituksista (OKV/657/1/2018). Tutkimusten mukaan nuorten 13-22- vuotiaiden riski sairastua mielenterveysongelmiin kasvaa (Ranta K., ym 2020 Duodecim; 136:2022-2024)  Lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian yhteistyön tiivistäminen lasten ja nuorten oikea-aikaisen avun saamiseksi on perusteltua (Lastensuojelun keskusliiton kannanotto 13.4.2022)

Toimintamallin kehittäminen on tarpeen alueen lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi ja auttamiseksi. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian pilotista pyydetty ja saatu asiakaspalaute hyödynnetty. 

Kokemusasiantuntijat osallistuneet kehittämiseen koko hankkeen ajan

Kokemusasiantuntijuus lastensuojelun palveluissa -mallia on kehitetty hankkeen projektiryhmässä. Mallissa kuvattu kehittämistyö, jossa kokemusasiantuntijat mukana sekä lisätty jatkokehittämisehdotus kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseksi lastensuojelussa, tarjoten nuorille ja huoltajille vertaistukea. Mallilla pyritään vaikuttamaan sijoitettujen lasten, nuorten ja huoltajien tukemiseen prosessin aikana. Tavoitteena myös matalan kynnyksen toimintaa chat-tukipalvelulla lastensuojelun asiakkuudessa oleville lapsille

Kansikuva
Monialainen yhteistyö ja systeeminen lähestymistapa lastensuojelun asiakkuudessa

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä