Monialaisen tiimityön mallin tavoitteena on vastata paremmin paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tiiviillä yhteistyöllä. Asiakasta ei enää ohjata asiantuntijalta toiselle, vaan tiimi kootaan asiakkaan ympärille.