POSOTE20: MOTI tiimi- Monialainen tiimityö sosiaali- ja terveyspalveluissa

Monialaisen tiimityön mallin kehittäminen on osa Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa Pohjois-Savossa. Tavoitteena on vastata paremmin monialaisia palvelukokonaisuuksia tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tiiviillä yhteistyöllä. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: MOTI tiimi- Monialainen tiimityö sosiaali- ja terveyspalveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisen tiimityön mallin kehittäminen on osa Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa Pohjois-Savossa. Tavoitteena on vastata paremmin monialaisia palvelukokonaisuuksia tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tiiviillä yhteistyöllä. 

 

Toteutuspaikka
Toimintamallia kehitetään yhteiskehittämisen periaatteella Varkauden, Leppävirran ja Joroisten sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kehittämistyöhön osallistuu Varkauden, Joroisten ja Leppävirran sote-henkilöstöä sekä muita yhteistyökumppaneita
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Joroinen
Varkaus
Leppävirta
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
MOTI tiimin asiakasesite

Luotu

03.05.2021

Viimeksi muokattu

23.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Monialainen MOTI tiimi on verkostomainen asiantuntijajoukko, joka on koolle kutsuttavissa asiakkaan tarpeen mukaisesti. MOTI tiimiin nimettyinä asiantuntijoina toimii asiantuntijoita aikuissosiaalityöstä, ikääntyneiden asiakasohjausyksiköstä, kotihoidosta, mielenterveys- ja päihdetyöstä, terveyspalveluista sekä vammaispalveluista sosiaalityöntekijä. Kaikilla nimetyillä asiantuntijoilla on tietyin väliajoin kalenteroitu aika, jotta vahvistetaan yhteistyön tekemisen tapoja. 

MOTI-tiimin työskentely käynnistyy, kun työntekijä tunnistaa tarpeen monialaiselle yhteistyölle ja ottaa puheeksi asiakkaan kanssa MOTI-tiimin koolle kutsumisen mahdollisuuden. Asiakkaan suostumuksella MOTI tiimin verkostomaisesta asiantuntijajoukosta voidaan kutsua asiakkaan tilanteen kannalta tarvittavaa osaamista MOTI-tiimin kokoontumiseen. Asiakas allekirjoittaa kirjallisen suostumuksen, minkä jälkeen MOTI-tiimi voi kokoontua. Asiakkaan on tärkeää osallistua MOTI-tiimiin, jotta asiakas on osallinen oman tilanteensa arviointiin, palvelujensa ja hoitonsa suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.  

Hoito ja palvelu toteutetaan yhteisymmärryksessä asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa kunnioittaen. Monialaista työskentelyä voidaan hyödyntää yhteisen palvelutarpeen arvioinnin, hoito- ja palvelusuunnitelman tai asiakassuunnitelman laadinnassa. Yhteinen suunnitelma selkeyttää työnjakoa, suunnitelman seurantaa ja vastuuta.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia yhteistyöhön.  

MOTI-tiimin avulla edistetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaista ohjausta avun piiriin, tunnistetaan yhteistyön tarpeita sekä arvioidaan asiakkaan tilannetta yhteistyössä. Lisäksi määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyönä asiakkaan tilanteeseen, sairauteen, ongelmaan tai muuhun asiakokonaisuuteen liittyvä organisaatiorajat ylittävä palveluprosessia.  

 

MOTI-tiimille on määritelty 3 periaatetta 

1)Asiakkaan sujuva palvelupolku

2)Nimetty vastuutyöntekijä, jolla on olennainen tieto asiakkaan kokonaistilanteesta

3)Saumaton yhteistyö ammattilaisten välillä 

 

Toimintaympäristö **

Monialaisen tiimityön mallin yhteiskehittämisen prosessi on toteutettu Varkauden kaupungin Hyvinvointikeskus Aallossa vuoden 2021 aikana. Suurin osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista toimii Hyvinvointikeskuksessa, joten Varkaudessa palvelut ovat asiakkaiden saatavilla yhdestä toimipisteestä. 

 

Joroisissa ja Leppävirralla monialaisen tiimin yhteiskehittäminen käynnistyi kevään ja syksyn 2022 aikana. 

 

Kevään ja kesän 2022 aikana MOTI tiimin kehittämistä ja toiminnan laajentamiseen kytkeytyi asiakaskoordinaattoreiden työskentely, ks. Innokylästä POSOTE 20: Asiakaskoordinaattori sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on monialaisia palveluita tarvitsevat asiakkaat, joilla on useiden eri palvelujen tarvetta.

Yhteiskehittämisen prosessissa kokemusasiantuntijat sekä järjestöjen edustajat toivat vahvasti asiakkaan näkökulmaa esiin. MOTI tiimin kehittämisessä ollaan haettu asiakasymmärrytä, pysähdytty asiakkaan äänen äärelle sekä huomioitu asiakkaan näkökulmaa toimintamallin luomisessa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Monialainen MOTI tiimi on helposti muokattavissa erilaisiin organisaatioihin, sillä sen toiminta perustuu verkostomaisuuteen. Asiakkaan ympärille kootaan asiakkaan tarpeita vaativa asiantuntijajoukko. Tiimin toiminta ei vaadi ylimääräisiä resursseja, vaan sen toiminta on helppoa sitoa osaksi tiimin nimettyjen asiantuntijoiden perustyötä. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

MOTI tiimin asiakkailta sekä asiantuntijoilta kerätään systemaattisesti palautetta ja sitä arvioidaan mallin pilotoinnin aikana.

 

MOTI tiimissä asiakkaat ovat kokeneet tulleensa kuulluiksi sekä osallisiksi päätöksentekoa ja tavoitteellisen suunnitelman laadintaa. MOTI tiimissä työskennelleet työntekijät ovat kokeneet saaneensa hyötyä oman työn tekemiseen. Vaikka monialaista yhteistyötä onkin tehty aiemmin, mutta MOTI tiimin toiminnan myötä yhteistyön tekemiseen on luotu selkeät rakenteet. 

 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

MOTI tiimin toiminta ei vaadi ylimääräistä resurssia, vaan se on helppo linkittää osaksi perustyön prosessia. Monialaisia palveluita tarvitsevien asiakkaiden tunnistamista kaikissa sote-palveluissa on tärkeää vahvistaa ennen tiimin toiminnan käynnistämistä. 

Kansikuva
Monialainen tiimi

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä