Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisen reflektion tukiväline (MORE) tukee ammattilaisia monialaista tukea tarvitsevan lapsen tilanteen tarkastelussa. MORE on suunniteltu työparin, tiimin tai verkoston käyttöön erityisen vaativassa asiakastilanteessa.  

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
Ylläpitäjä
Socca - Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus
Ylläpitäjä
Socca - Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus
Ylläpitäjä