Toimintamallin lyhyt kuvaus

Muistiklubi on tarkoitettu yksin asuville tai omaishoidettaville muistiasiakkaille, joiden sairaus on lievässä tai keskivaikeassa vaiheessa. Muistiklubin tarkoituksena on tarjota vertaistukea, parantaa muistisairaan toimintakykyä ja siten tukea hänen kotona pärjäämistä.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
Ylläpitäjä
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
Kehittäjä