Muistiklubi on tarkoitettu yksin asuville tai omaishoidettaville muistiasiakkaille, joiden sairaus on lievässä tai keskivaikeassa vaiheessa. Muistiklubin tarkoituksena on tarjota vertaistukea, parantaa muistisairaan toimintakykyä ja siten tukea hänen kotona pärjäämistä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Muistiklubi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Muistiklubi on tarkoitettu yksin asuville tai omaishoidettaville muistiasiakkaille, joiden sairaus on lievässä tai keskivaikeassa vaiheessa. Muistiklubin tarkoituksena on tarjota vertaistukea, parantaa muistisairaan toimintakykyä ja siten tukea hänen kotona pärjäämistä.

Toteutuspaikka
Raumalla, Rauman seudun invalidien toimistotiloissa. 10x keväisin ja syksyisin perjantaisin 1½h kerrallaan
Paikkakunta tai maakunta
Rauma
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Päivi Siltanen

Luotu

09.11.2020

Viimeksi muokattu

30.12.2020
Ratkaisun perusidea **

Toiminnassa tuetaan muistisairaan kotona asumista. Muistisairas saa mukavan toiminnallisen hetken, jonka sisältöön hän pystyy vaikuttamaan. Muistiklubi toimii myös vertaistuellisena ryhmänä.

Toimintaympäristö **

Muistiklubi on syntynyt tarpeesta tarjota Rauman seudun muistiyhdistyksen alueella, ensisijaisesti kotona yksin asuville ja  toissijaisesti omaishoitosuhteessa oleville muistisairaille henkilöille ryhmätoimintaa. Ryhmä on tarkoitettu siihen vaiheeseen, kun vielä ei ole tarvetta koko päivän pituiseen päivätoimintaan. Muistiklubi tukee muistisairaiden henkilöiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Se tarjoaa myös  omaishoitajille hengähdyshetken perjantai-iltapäivään. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toiminta tuo ryhmäläisille paikallisia osallistumisen mahdollisuuksia ja mahdollisuuden aktiivisuuteen. Ryhmäläiset kokevat vertaistuen itsetuntoa tukevaksi ja voimavaroja kasvattavana ja se lisää heidän osallistumisensa mahdollisuuksia. Muistisairauden edetessä sosiaalinen vetäytyminen, fyysinen ja psyykkinen toimintakyky heikkenee normaalia ikääntymistä nopeammin. Muistiklubi-ryhmätoiminnalla on tarkoitus tukea muistisairaan kotona asumista ylläpitämällä hänen toimintakykyään. Muistiklubin ryhmäläiset osallistuvat klubikertojen suunnitteluun, he kertovat toiveitaan ryhmän sisällöstä ja ryhmänohjaaja pyrkii toteuttamaan niitä niin, että alkuperäinen tavoite toimintakyvyn tukemisesta toteutuu.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Muistiohjaaja tekee Muistiklubista esitteen jota jaetaan Rauman seudun muistihoitajille ja palveluneuvojille. Muistohjaaja antaa Muistiklubista lisätietoa ja ottaa ilmoittautuneet vastaan. Muistiklubi ryhmänä juurtuu osaksi muistisairaan hoitopolkua.

Ryhmätoiminta edellyttää ammattimaista ohjausta, sillä muistisairaat henkilöt tarvitsevat paljon tukea. Ammattilaisella tulee ryhmänohjaustaitojen lisäksi olla vankka osaaminen muistisairauksien aiheuttamista erityispiirteistä ja vuorovaikutuksen mahdollisista haasteista. Ryhmän toiminta tulee pystyä suunnittelemaan ryhmäläisten yksilölliset tarpeet huomioiden ja ryhmänohjaus vaatii suunnitelmallisuuden lisäksi valmiutta muuttaa toimintaa joustavasti tilanteen muuttuessa.

Ryhmäläisiltä toiminta edellyttää kykyä toimia tuettuna ryhmässä. Lisäksi käytännössä muistisairaat henkilöt tarvitsevat useasti apua ja tukea myös liikkumiseen ryhmään ja sieltä pois.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Muistiklubi tulee osaksi muistisairaan henkilön hoitopolkua. Muistiklubi tukee kotona asumista parantaen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä luoden mahdollisuuden mm. uusiin sosiaalisiin kontakteihin. Omaishoitajat saavat pienen hengähdyshetken klubin ajaksi. Positiivinen vertaistuki auttaa hyväksymään oman sairauden ja näin oma elämänlaatu paranee.

Muistiklubilaisten palautteita: "Eihän me täällä käytäis jos ei meillä mukavaa olis"; "Täällä saa olla oma ittensä"; "Käsillä tekeminen on mukavaa"; "Kyl me vaan ollaan niin hyvii laulajii"

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ryhmän ohjaajan tietämys muistisairauksista on tärkeää. Ryhmään olisi hyvä tulla jo muistisairauden alkuvaiheessa jolloin sairastunut hyötyisi parhaiten ryhmämuotoisesta toiminnasta. Tärkeää on myös, että ryhmässä tapahtuu vaihtuvuutta ja sairauden edetessä mietitään erityyppistä toimintakykyä ylläpitävää toimintaa.

Kansikuva
Muistiklubi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä