Muistisairaiden henkilöiden läheisten hyvinvoinnin itsearviointityökalu

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Muistisairaan henkilön läheisten itsearviointityökaluun on kerätty tekijöitä, joilla tiedetään olevan vaikutusta läheisen hyvinvointiin. Vastaamalla väittämiin läheinen voi tunnistaa omia kuormittumistekijöitään ja voimavarojaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
Ylläpitäjä
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
Kehittäjä
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
Kehittäjä