Muistisairaiden henkilöiden läheisten hyvinvoinnin itsearviointityökalu

Muistisairaan henkilön läheisten itsearviointityökaluun on kerätty tekijöitä, joilla tiedetään olevan vaikutusta läheisen hyvinvointiin. Vastaamalla väittämiin läheinen voi tunnistaa omia kuormittumistekijöitään ja voimavarojaan ajasta ja paikasta riippumatta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Muistisairaiden henkilöiden läheisten hyvinvoinnin itsearviointityökalu
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Muistisairaan henkilön läheisten itsearviointityökaluun on kerätty tekijöitä, joilla tiedetään olevan vaikutusta läheisen hyvinvointiin. Vastaamalla väittämiin läheinen voi tunnistaa omia kuormittumistekijöitään ja voimavarojaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Toteutuspaikka
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys, Omaisena muutoksessa-hanke 2018-2021
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Elina Rannikko

Luotu

05.11.2020

Viimeksi muokattu

22.12.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Muistisairaan henkilön läheisten hyvinvoinnin itsearviointityökalu auttaa läheisen kuormitustekijöiden sekä voimavarojen tunnistamista. Itsearviointi täytetään verkkosivuilla tai se voidaan tulostaa täytettäväksi paperilla. Työkalu on toimiva myös läheisiä kohtaavien ammattihenkilöiden haastattelutyökaluna. 

 

Toimintaympäristö **

Muistisairaiden henkilöiden hoito vaatii paljon resursseja koko sairauden ajan. Läheisten antama tuki sairastuneille on voimavara, jota pidetään usein itsestäänselvyytenä. Muistisairauden aiheuttamat moninaiset oireet, sairastuneen persoonan muuttuminen ja arjen haasteellisuus kuormittavat sairastuneen itsensä lisäksi hänen läheisiään. Läheisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja hyvinvoinnin tukeminen ovat tärkeä osa muistiperheen kokonaishyvinvoinnin ylläpitämistä.

Usein läheisten antama tuki  ja samalla myös kuormittuminen lisääntyvät vähitellejn ja jäävät helposti huomiotta. Läheisten tukemiseen ei ole selkeitä toimintamalleja ja varsinkin ilman omaishoitajastatusta olevien läheisten kuormittumista ei tunnisteta. Läheinen itsekään ei aina huomioi kuormittumisensa lisääntymistä eikä tunnista siihen liittyviä oireita. Uupumisen ennaltaehkäisy sekä kuormitustekijöiden ja voimavarojen tunnistaminen ajoissa vähentävät palvelujen tarvetta ja lisäävät sairastuneen kotona selviämistä koko sairauden ajan. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Muistisairaudet koskettavat koko perhettä ja usein läheisillä on kohonnut riski kuormittua sairastuneen rinnalla. Kuormittumisen tunnistaminen on tärkeää uupumisen ehkäisyssä. Omaan hyvinvointiin voi parhaiten vaikuttaa tiedostamalla ja ennakoimalla altistavia tekijöitä.

Asiakasymmärrystä on kerrytetty keräämällä tietoa viideltä muistiasiakkaiden läheisten parissa työskentelevältä ammattihenkilöltä. Heiltä saatiin kommentteja ja sisältöehdotuksia työkalun väitämiin. Lisäksi työkalua on koekäytetty laheisillä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Juurruttamisen ja levittämisen näkökulma

-Läheisen itsearviointityökalu on kaikkien käytettävissä Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen kotisivuilla. Työkalun yhteydessä on kyselylomake, jonka avulla voi antaa palautetta tai kehittämisehdotuksia työkalusta.

-Työkalusta tiedotetaan ammattilaisverkostoissa sekä asikastapaamisissa.

-Läheisen itsearviointityökalu on otettavissa käyttöön kenen tahansa toimijan verkkosivuille linkittämällä Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen itsearviointikyselyn sivulle.

 

Uuden vastaavan työkalun kehittämiseen ja käyttöönottoon tarvittavat resurssit

-Työkalun sisällön ja saavutettavan ulkoasun suunnittelu vaatii merkittävän työpanoksen

-Kehittämistyöryhmältä edellytetään monipuolista ja vahvaa osaamista sekä laaja-alaista pohdintaa sisällöstä ja teknisestä käytettävyydestä

-Asiakastestaus toteutetetaan osana kehittämistyötä ja käytettävyyden arviointia

-Kohderyhmän kanssa toimivien ammattilaisten arvioita sisällöstä hyödynnetään kehittämistyön aikana

-Verkkosivuille tehtävä tekninen toteutus edellyttää erityisosaamista sekä hyvää keskusteluyhteyttä teknisen toteuttajan ja sisällöntuottajan välillä.

-Työkalun palautteiden tarkastaminen ja päivitysten tekemiseen on varattava työntekijäresurssia myös mahdollisen hankerahoituksen jälkeen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Itsearviointityökalun avulla on voitu auttaa läheistä kiinnittämään huomiota omaan hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin sekä henkilökohtaisiin voimavaroihin. Omaa hyvinvointia ja arkea pohtiessa elämäntilanne voi näyttäytyä realistisempana.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Työkalu toimii sekä läheisten itsenäisesti täytettävänä että ryhmissä keskustelun alustuksena. 

Itsenäisesti ja anonyymisti täytettävästä verkkotyökalusta on vaikeaa saada palautetta, joten vaikuttavuuden arviointi on haastavaa.

Kansikuva
Tietokone ja henkilö tietokoneen ääressä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis