MunDuuni- toimintamalli. Kehitetty vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden yrittäjyyden edistämisen Yritystä!-hankkeessa.

Toimintamallin lyhyt kuvaus

MunDuuni tarjoaa toimintamallin, jonka avulla ryhmitellään yritystoiminnan vaiheet ja tehtäväryhmät. Malli opastaa tarkastelemaan vammaisyrittäjyyteen liittyviä keskeisiä kysymyksiä toimialasta riippumatta.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Invalidiliitto ry
Ylläpitäjä