MunDuuni- toimintamalli. Kehitetty vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden yrittäjyyden edistämisen Yritystä!-hankkeessa.

MunDuuni tarjoaa toimintamallin, jonka avulla ryhmitellään yritystoiminnan vaiheet ja tehtäväryhmät. Malli opastaa tarkastelemaan vammaisyrittäjyyteen liittyviä keskeisiä kysymyksiä toimialasta riippumatta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
MunDuuni- toimintamalli. Kehitetty vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden yrittäjyyden edistämisen Yritystä!-hankkeessa.
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MunDuuni tarjoaa toimintamallin, jonka avulla ryhmitellään yritystoiminnan vaiheet ja tehtäväryhmät. Malli opastaa tarkastelemaan vammaisyrittäjyyteen liittyviä keskeisiä kysymyksiä toimialasta riippumatta.

Toteutuspaikka
MunDuuni toimintamalli on kehitetty valtankunnallisessa Yritystä!-hankkeessa vuosina 2016 - 2019
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

09.06.2020

Viimeksi muokattu

22.10.2021
Ratkaisun perusidea **

MunDuuni toimintamalli on kehitetty Yritystä!-hankkeessa. Toimintamalli sisältää vammaisten henkilöiden yrityksen perustamiseen liittyvän ohjausprosessin. Mitä kaikkea vammaisen henkilön pitää tietää ja kannattaa huomioida perustaessaan yritystä. MunDuuni toimintamalli on tuotettu oppaana, sarjakuvana ja videoanimaationa.

Toimintaympäristö **

Yritystä!-hankkeessa kuvatut videot kertovat vammaispalveluiden tärkeydestä yrittäjille. Vammaispalvelut ovat merkittävä osa vammaisten henkilöiden yrittäjyyden mahdollistajana.

Yhteiskunnassa ei ole toimivia taloudellisia tukimuotoja vammaisille yrittäjille. Kelan myöntämä elinkeinotuki ei ulotu kaikkien yrittäjien saataville, jos yrittäjä ei täytä ammatillisen kuntoutuksen kriteerejä. Myös työeläkeyhtiöiden elinkeinotuen myöntämisen perusteet ovat yhtiöstä riippuen erilaisia. TE-toimiston starttirahaa ei ole mahdollista saada työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla, eikä myöskään työolosuhteiden järjestelytuki ole vammaisten yrittäjien mahdollinen tukimuoto esim. toimitilojen muokkaukseen saavutettaviksi ja esteettömiksi.  

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeessa mukana olleet yrittäjät olivat suunnittelemassa hankkeen sisältöä. Hankkeen aikana  yrittäjät olivat mukana sekä ohjausryhmän että vaikuttamisen työryhmän toiminnassa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

MunDuuni toimintamallia juurrutettiin Yritystä!-hankkeen tilaisuuksissa sekä hankkeen kumppanijärjestöjen tilaisuuksissa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yritystä!-hankkeessa kehitetty toimintamalli on lisännyt tietoutta vammaisten henkilöiden yrittäjyydestä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

MunDuuni toimintamalli on hyödynnettävissä yritystoiminnan opetuksessa ja ohjauksessa eri organisaatioissa. Mallissa huomioidaan laaja-alaisesti palvelut, joita voi hyödyntää yritystoimintaa suunnitellessa.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis