Neljä tuulta - integroiva toimintamalli ehkäisevään työhön: päihteet, mielenterveys, lähisuhdeväkivalta ja rahapelaaminen

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Neljän tuulen toimintamalli on integroiva, yhdistävä, lähestymistapa päihde-, mielenterveys-, rahapeli- ja lähisuhdeväkivaltaongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja tukeen. Tarkoituksena tuottaa apuvälineitä ammattilaisen työskentelyyn ja johtamiseen.

Toimintamalli on siirretty uuteen palveluun Innokylän toimituksen toimesta.

Toimintamalli Luotu: 23.10.2019 / Muokattu: 31.10.2019

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Ylläpitäjä