NOPSA-perhetyöhön ohjaaminen osana suun terveydenhuollon toimintatapoja (RRP, P4, I1)

Heikon suun terveydentilan omaaville lapsille tarjotaan Perhetyön NOPSA-palvelua suun terveydenhuollon vastaanotolta, mikäli suun terveydentilaan ei saada parannusta useista suun terveydenhuollon vastaanottokäynneistä huolimatta.

Toimintaympäristö **

Kainuun hyvinvointialueen suun terveydenhuollon ja NOPSA-perhetyön välinen yhteistyö ja kehittäminen on alkanut Kestävän kasvun Kainuu I -hankkeessa NOPSA-palvelu Suun terveydenhuollon tukena | Innokylä (innokyla.fi). Kestävän kasvun Kainuu II -hankkeessa jatketaan toimintamallin juurruttamista osaksi suun terveydenhuollon toimintaa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lapsi ja perhe voidaan ohjata vanhemman luvalla suun terveydenhuollon vastaanotolta NOPSA-palvelun piiriin. Perhetyön matalan kynnyksen NOPSA-palvelu (1-5 kertaa) tuotetaan lapsen kotona. Kestävän kasvun Kainuu I -hankkeen toimintamallissa suuhygienisti kävi yhdessä perhetyöntekijän kanssa lapsen kotona. Kestävän kasvun Kainuu II -hankkeessa toimintamallia on muokattu niin, että vain perhetyöntekijä käy lapsen kotona ja konsultoi tarvittaessa suun terveydenhuollon ammattilaisia lapsen suun terveydentilaan liittyen.