Nuorten mielen tuki -toimintamalli Oulunkaaren perhe- ja sosiaalipalveluissa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

MieTu on vakavasti oirehtiville alle 18-vuotiaille nuorille tarkoitettu mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen suunnattu palvelu, joka on kehitetty ja toteutettu tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden kesken.

Tämä toimintamalli on siirretty Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä