Omaishoidon varhaisen tuen malli, Täällä tukenasi -puhelut, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, (RRP, P4, I1)

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaishoitajien emotionaaliseen tukeen kehitettävä varhaisen tuen malli järjestöyhteistyönä. Omaistaan hoitaville tarjottava varhaisen tuen muoto, jossa omaishoitajan emotionaalisen tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan siihen sopivan järjestön avulla.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kehittäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kehittäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Kehittäjä