Etunimi
Ville
Sukunimi
Saloranta
Organisaatio
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Esittelyteksti
Työskentelen Päijät-Sotessa Kestävän kasvun (pilari 4) hankkeen hankepäällikkönä.

Toimintamallit, joissa mukana

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kokonaisuus
Aihealueet
Varhainen tunnistaminen
Digitaaliset palvelut
Mielenterveys
Toimintakyky