Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli tarjoaa välineitä omaishoitajien mielen hyvinvointiin liittyvien tekijöiden tunnistamiseen sekä mielen hyvinvoinnin puheeksi ottamiseen ja vahvistamiseen. Se on tarkoitettu omaishoidon asiakasohjaajille ja muille omaishoitajia kohtaaville ammattilaisille. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Omaishoitajaliitto ry
Ylläpitäjä
Omaishoitajaliitto ry
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kehittäjä