Etunimi
Hanna
Sukunimi
Savela

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Kuntoutus
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Puhekuplat ja teksti "Miten jaksat omaishoitaja"
Toimintamalli
Omaishoito
Mielen hyvinvointi
Asiakas- ja palveluohjaus

Kokonaisuudet, joissa mukana

Mielenterveys 2020-2030.
Kokonaisuus
Aihealueet
Mielenterveys
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elämänlaatu
Yhdenvertaisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hoitotakuu
Työkyky