Osallistavalla ideakilpailulla uutta matalan kynnyksen liikuntatoimintaa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ideakilpailulla kerätään yhdistys- ja kuntatoimijoilta uudenlaisia ratkaisuja matalan kynnyksen liikuntatoimintaan. Kilpailun pohjalta toteutetaan kokeiluprojekteja, joiden suunnitteluun ja toteutukseen kohderyhmään kuuluvat henkilöt osallistuvat.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
Kehittäjä
Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr
Kehittäjä